Informasjon om nordnorske forfattere hos Litteraturnett Nord-Norge

Nordnorsk forfatterlag har ikke en egen forfatterkatalog med opplysninger om hver enkelt forfatter. Vi linker til Litteraturnett Nord-Norge der de fleste medlemmene våre er registrert. Google er dessuten et nyttig verktøy for å finne mer stoff om nordnorske forfattere!

Forfattere med egne nettsteder

Send beskjed til nettredaktøren dersom:

  • du er nytt medlem, har betalt kontingent men ikke kommet med her
  • om du har gått ut av laget og fortsatt står oppført
  • om noe annet er feil i oppføringen, f.eks navnet
  • om du har fått egen nettside/blogg vi kan linke til
Litteraturlag som er medlemmer
Vesterålen Litteraturlag Uglene i Mo i Rana
v/ Ole Petter Bergland
v/ Grethe Langseth Velsvåg