Nnfs medlemmer - mer info på Litteraturnett Nordnorge

Medlemsregisteret har ikke pekere til hver enkelt forfatters egne nettsider, men til www.litteraturnettnordnorge.no. der de fleste forfatterne er registrert. Google er dessuten et nyttig verktøy for å finne mer stoff om medlemmene våre.

Forfattere med egne nettsteder

Send beskjed til nettredaktøren dersom:

  • du er nytt medlem, har betalt kontingent men ikke kommet med her
  • om du har gått ut av laget og fortsatt står oppført
  • om noe annet er feil i oppføringen, f.eks navnet
  • om du har fått egen nettside/blogg vi kan linke til
Litteraturlag som er medlemmer
Vesterålen Litteraturlag Uglene i Mo i Rana
v/ Ole Petter Bergland
v/ Grethe Langseth Velsvåg