Informasjon om nordnorske forfattere hos Litteraturnett Nord-Norge

Nordnorsk forfatterlag har ikke en egen forfatterkatalog med opplysninger om hver enkelt forfatter. Vi linker til Litteraturnett Nord-Norge der de fleste medlemmene våre er registrert. Google er dessuten et nyttig verktøy for å finne mer stoff om nordnorske forfattere.

Offentlig medlemsliste

Ved starten av 2019 har Nordnorsk forfatterlag 151 medlemmer. Nedenfor finner du de av lagets medlemmer som har samtykket skriftlig til oppføring på den offentlige medlemslista,* jamfør Personvernforordningen (GDPR) fra 2018.

Send beskjed til nettredaktøren dersom:

  • du er nytt medlem, har samtykket til oppføring og betalt kontingent men ikke kommet med her
  • om du har gått ut av laget og fortsatt står oppført
  • om noe annet er feil i oppføringen, f.eks navnet
  • om du har en egen nettside/blogg vi kan linke til

Link til side med forfatteres egne nettsted