UTLYSING: Stipend til skriveopphold

De nordnorske fylkesbibliotekene melder at de lyser ut tre stipend, hver på kr. 10 000 til skriveopphold for forfattere som bor i Nord-Norge og produserer skjønnlitteratur.

Skriveoppholdet som det søkes stipend til må gjennomføres innen 2023. Søknadsfrist er 22.11.2022. Søker må være medlem av minst en forfatterorganisasjon.

De nordnorske fylkesbibliotekene lyser ut tre stipend, hver på kr. 10 000 til skriveopphold for forfattere som bor i Nord-Norge og produserer skjønnlitteratur. Oppholdet må gjennomføres innen 2023. Søknadsfristen er 22. november 2022. Søker må være medlem av minst en forfatterorganisasjon.

Det er Litteraturstrategien for Nord-Norge som gjør det mulig å lyse ut stipendene. Strategien en del av Den nordnorske kulturavtalen som er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Tildeling skjer i begynnelsen av desember 2022.

Stipend til skriveopphold for forfattere som bor i Nord-Norge – Nordland fylkesbibliotek (nfk.no)

Skrivesteder til leie eller lån | Nordnorsk forfatterlag