Utlysing av fylkeskommunale arbeidsstipend

De nordnorske fylkesbibliotekene lyser ut to arbeidsstipend til skjønnlitterære forfattere bosatt i Nord-Norge.

Bildet er fra utdelinga av arbeidsstipendene i 2022. Sissel Horndal (t.v.) ble tildelt arbeidsstipend som forfatter med målgruppe barn og unge. Irene Larsen fikk arbeidsstipend som forfatter med målgruppe voksne. Ronald Wærnes, fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune sto for overrekkelsen. Foto: Nordland fylkesbibliotek

Marit Laland fra Nordland fylkesbibliotek uttaler at litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad for hver målgruppe, men samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Kriterier for å søke arbeidsstipend er at teksten må være skjønnlitterær, forfatteren må være bosatt i Nord-Norge og må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlemmer i en forfatterorganisasjon.

Det skal brukes elektronisk søknadsskjema. Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i. Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Juryen består av to representanter fra litteraturmiljøet i Nord-Norge og en representant fra fylkesbibliotek. Overrekkelsen skjer på Litterært bransjetreff under Festspillene i Nord-Norge 2023 i Harstad. Når stipendene overrekkes vil det bli offentliggjort hvem stipendmottakerne er.

Kontakt:
Marit Laland
Mobil: 918 52 321
E-post: marlal@nfk.no

Link til søknadsskjema finner du på nettstedet til Nordland fylkesbibliotek: Søk om arbeidsstipend – Nordland fylkesbibliotek (nfk.no)