Utlysing av arbeids-stipend 2021 til forfattere i Nord-Norge

VI MINNER OM: Nå kan du søke om arbeids-stipend fra de nordnorske fylkeskommunene. Søknads-fristen er 1. mars 2021. Stipendet på 100 000 kroner skal deles ut til en forfatter som er bosatt i Nord-Norge, og som skriver skjønnlitteratur.

BILDET: I 2020 gikk arbeidsstipendet til forfatter Ingvild Holvik. Her står stipendmottakeren mellom fylkesråd Kirsti Saxi (SV) fra Nordland fylkeskommune (t.v.) og fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Hanne H. Lille/TFFK

Søknadsfristen er 1. mars 2021. Det skal brukes elektronisk søknadsskjema. 

Søkerne må bo i Nord-Norge, og være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon. Søknaden skal inneholde et skjønnlitterært, upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.

– Det nordnorske arbeidsstipendet skaper ekstra oppmerksomhet rundt stipendmottakeren, noe vi mener er viktig med tanke på formidling av litteratur skrevet her nord. Stipendet gir frihet til skriving og synlighet til forfatteren. Vi er stolte av litteraturen som skrives i nord og mener den fortjener å bli formidlet på arenaer som litteraturfestivaler og i bibliotek, uttaler de ansvarlige fylkesrådene, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune og Kirsti Saxi (SV) i Nordland fylkeskommune.

Tidligere stipendmottakere er Kristin Bjørn (2018), Kjersti Kollbotn (2019) og Ingvild Holvik (2020). Stipendet overrekkes 25. juni i forbindelse med bransjetreff for litteraturen som arrangeres under Festspillene i Nord-Norge i Harstad. Det offentliggjøres hvem stipendmottakeren er når stipendet overrekkes. Juryen består av to representanter fra forfattermiljøet og en representant fra fylkesbibliotekene. Juryen velger stipendmottaker. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakeren bli informert.

Kontakt

Aud Tåga
Rådgiver, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Telefon: 77 78 82 23

Bakgrunn

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjon av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal gi forfattere i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God nordnorsk skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Les mer om forfatterstipendet her