Lene E. Westerås med tospråklig barnebok: «Henki Hinkerud»

Lene E. Westerås lanserte billedboka «Henki Hinkerud» på Alta bibliotek. Dette er hennes første tospråklige barnebok, med samisk tekst av Rauni Magga Lukkari.

Boka ble lansert på Alta bibliotek i november 2019. Forfatter Lene E Westerås og Rauni Magga Lukkari, Gollegiella forlag leste fra boka.

LENE E. WESTERÅS (1969), Tromsø. Westerås har tidligere gitt ut tre barnebøker. Billedboka «Henki Hinkerud» blir hennes første tospråklige barnebok, på norsk og nordsamisk. Hun har gitt ut diktsamling og dramatikk, samt faktabøker fra Midtøsten. Westerås er fotokunstner og også en ivrig skrivekursholder.

HENKI HINKERUD elsker å hinke og han hinker oppover og bortover og nedover og innover. Han hinker ute og han hinker inne. Henki er både glad og lei i all hinkinga, men mest av alt er han en superhinker som smiler og koser seg.

Guovtegielat mánáidgirjealmmuheapmi Áltá girjerádjosis, lávvardaga 23. b. skábmamánus 2019 dii. 11.00–11.30 Buresboahtin girjealmmuheapmái!
Girječálli Lene E. Westerås ja Rauni Magga Lukkari, Gollegiella lágádusas lohkaba girjjis.

LENE E. WESTERÅS, riegádan 1969, orru Romssas. Westerås lea ovdalis almmuhan golbma mánáidgirjji. Govvagirji «Skeavže-Heaikkaš» lea su vuostas guovtegielat mánáidgirji, dárogillii ja davvisámegillii. Son lea maid almmuhan diktagirjji ja dramatihka, ja fáktágirjjiid Gaska-Nuorti birra. Westerås lea govvideaddji ja lea maid áŋgir doallat čállinkurssaid.

SKEAVŽE-HEAIKKAŠ liiko čiŋkkuhit olgun ja siste. Son čiŋku duobbelii ja badjelebbui ja fas vuollelii ja siskelii. Heaikkaš lea movta čiŋkumis dihtii, vaikke leage dolkan skierbmumis. Heaikkaš lea superskeavžu, gii buorremielas mojohallá beivviid guhkodahkii.

Lene E. Westerås: «Skeavže Heaikkaš – Henki Hinkerud»
Gollegiella 2019, 32 sider. ISBN 978-82-92473-35-1