To arbeidsstipend til forfattere i Nord-Norge

For femte gang lyses det ut fylkeskommunale arbeidsstipend til forfattere bosatt i et av de nordnorske fylkene. Nytt av året er at det deles det ut to stipend på 100 000 kroner hver. Det ene stipendet skal gå til en skjønnlitterær forfatter med voksne som målgruppe, det andre til en forfatter med barn og unge som målgruppe. Søknadsfrist er 15. mars.

– Vi er stolte av litteraturen som skrives her nord. Den fortjener både større oppmerksomhet og å bli lest av enda flere, sier Christian Torset, Nordlands nye fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Søk om arbeidsstipend

Nå kan du på både Nordland fylkesbiblioteks nettside og på Troms og Finnmarks fylkesbiblioteks nettside finne utlysningen av arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge. I utlysningsteksten ligger også lenke til det elektroniske søknadsskjemaet.

– Ettersom Nordland fylkesbibliotek nå har overtatt ledelsen av Litteraturstrategien for forfattere bosatt i Nord-Norge, har vi også ledet arbeidet med å sette sammen en ny jury som vi er stolte av å presentere for dere, forteller Marit Laland.

Den nye juryen består av Solgunn Sollie, blogger, litteraturkritiker og nylig ansatt som litteraturformidler på Stormen bibliotek i Bodø, Henning Howlid Wærp, professor i nordisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, kritiker og forfatter av både sakprosa og skjønnlitteratur, samt fylkesbiblioteksjef Anita Munch Kulseth i Nordland fylkeskommune.

– Vi tror dette er en godt kvalifisert jury, og jeg vet at de alle gleder seg til å ta fatt på dette viktige arbeidet, sier Marit Laland.

Tidligere stipendmottakere er Kristin Bjørn (2018), Kjersti Kolbotn (2019), Ingvild Holvik (2020) og Sigbjørn Skåden (2021).

Kontaktperson

Marit Laland: marlal@nfk.no
Rådgiver, Nordland fylkesbibliotek
Telefon: 918 52 321

Bakgrunn

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, disse skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur.

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere en søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Kriterier

  • Teksten må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknad

  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.
  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i.
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Vedleggene lastes opp i filformatet PDF.
  • Søknadsfrist 15. mars 2022.

Jury

Juryen i år består av to representanter fra litteraturmiljøet i Nord-Norge og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottakere. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakerne bli informert.

Tildeling

Det offentliggjøres hvem stipendmottakerne er når stipendene overrekkes.
Overrekkelsen skjer ved et høytidelig arrangement i løpet av året.

Foto fra Nordland fylkesbiblioteks Facebook-side