Tillitsvalgte i Nordnorsk forfatterlag etter årsmøtet 17. mars 2019


Styret: (styreperiode i parentes)

Styreleder 1 år: Sylvi Inez Liljegren (2018-2020)

Nestleder 1 år: Dag Sverre Kajander (2018-2020)

Styremedlem 2 år: Gerd Karin Bjørhovde (2019-2021)

Styremedlem 2 år: Sanne Mathiassen (2019-2021)

Styremedlem 2 år: Bård Wormdal (2019-2021)


Vara til styret: (§ 7.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.)

1) Morten Wintervold (gjenvalgt)

2) Sissel Horndal (ny)

3) Henning Howlid Wærp (gjenvalgt)


Det litterære råd:

Medlem 1 Eirik Skrede (2019-2021)

Medlem 2 Kjersti Kollbotn (2018-2020)

Medlem 3 Tove Myhre (2019-2021)


Vara til rådet (på valg hvert år):

Tore Erik Hay (ny)

Eva Mari Amundsen (ny)


Valgnemd:

Ingebjørg Liland (2019-2021)

Berit Oksfjelldal (2019-2021)

Bjørn Erik Stemland (2018-2020)


_______________________
Oppdatert 21.3.2019 av HKE