Tillitsvalgte i Nordnorsk forfatterlag etter årsmøtet 18. mars 2018


Styret: (styreperiode i parentes)

Styreleder 1 år: Sylvi Inez Liljegren (2018-2020)

Nestleder 1 år: Eva Huseby (2017 -2019)

Styremedlem 2 år: Dag Sverre Kajander (2018-2020)

Styremedlem 1 år: Gerd Karin Bjørhovde (2018-2019)

Styremedlem 2 år: Sylvi Jane Husebye (2017-2019)


Vara til styret: (§ 7.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.)

1) Morten Wintervold (gjenvalgt)

2) Vibeke Thorp (gjenvalgt)

3) Henning Howlid Wærp (gjenvalgt)


Det litterære råd:

Medlem 1 Eirik Skrede (2017-2019)

Medlem 2 Kjersti Kollbotn (2018-2020)

Medlem 3 Tove Myhre (2017-2019)


Vara til rådet (på valg hvert år):

Sigrid Merete Hanssen (gjenvalg)


Valgnemd:

Roger Alex Hansen (2017-2019)

Monika Steinholm (2017-2019)

Bjørn Stemland (2018-2020)


_______________________
Oppdatert 18.4.2018 av HKE