Tildeling av kunstnerstipend

Fem av forfatterlagets medlemmer har fått statens kunstnerstipend ved dagens tildeling fra Norsk kulturråd. Morten Wintervold, Ingvild Holvik, Jan Tore Noreng, Sissel Horndal og Sigrid Agnethe Hansen. I tillegg får Caroline Kaspara Palonen, Mary A. Somban Mari og Laila Stien stipend fra DnFs Vederlagsfond, og Monika Steinholm, Sanne Mathiassen og June Sommer Strask får stipend fra NBUs vederlagsfond.

Sigrid Agnethe Hansen. Foto: Fabian Ubeda

– Vi er veldig glade for å kunne tildele flere kunstnerstipender i 2021 enn i et normalt i år. Dette har vært et svært vanskelig år for mange kunstnere, og vi ser at kunstnerstipendene er et av de mest treffsikre økonomiske virkemidlene vi har i kunstnerpolitikken. Stipendene bidrar til at flere kan fortsette sitt kunstneriske virke og skape kunst- og kulturopplevelser som kommer publikum til gode når pandemien slipper taket, sier leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad på kulturrådets nettsider.

Morten Wintervold. Foto: Ingun A. Mæhlum

Det kom inn 11 262 søknader fra nesten 5 000 søkere til denne tildelingsrunden. Det er mer enn 2 000 flere enn året før. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer. Ugelstad ønsker å berømme stipendkomiteene for den ekstraordinære jobben som er utført i årets stipendbehandling.

Ingvild Holvik. Foto: Oda Berby

– I år, som vi vet at behovet er ekstra stort, har det vært spesielt vanskelig for komiteene å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, sier Ugelstad. I tillegg har stipendkomiteene vurdert mange flere søknader enn i et normalår.

Jan Tore Noreng. Foto: Lars Åke Andersen

– Kunstnerstipender er en treffsikker og rimelig investering med stor avkastning. Det bidrar til at det skapes kunst av høy kvalitet i alle sjangre over hele landet.  Det at vi har et samfunn som er med å finansiere og satser på frie, kunstneriske ytringer er etter min mening en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for å opprettholde et demokratisk samfunn der det er rom for mange uttrykk og meninger, sier Ugelstad.

Totalt gikk 8% av tildelingene til Nordland (20), og 13 % av tildelingene gikk til Troms og Finnmark (42).

Sissel Horndal. Foto: Marianne Horndal

 

Søker Fylke Kunstnergruppe År/Sum
Arbeidsstipend
Ingvild Holvik Troms og Finnmark Stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere 2
Jan Tore Noreng Troms og Finnmark Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere 1
Morten Wintervold Troms og Finnmark Stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere 1
Sissel Horndal Nordland Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere 1
Caroline Kaspara Palonen Troms og Finnmark Den norske Forfatterforenings Vederlagsfond 1
Mary A. Somba Mari Troms og Finnmark Den norske Forfatterforenings Vederlagsfond 1
Diversestipend
Sigrid Agnethe Hansen Troms og Finnmark Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere 80 000
Laila Stien Oslo Den norske Forfatterforenings Vederlagsfond 20 000
Monika Steinholm Tromsø NBUs vederlagsfond 150 000
Sanne Mathiassen Asker 60 000
June Sommer Strask Trondheim 40 000