Til livet skilte oss ad. Skilsmissehistorier 1879-1909

Boklansering, Prelaten, Tromsø 7. juni.

Lill-Karin Elvestad lanserer boka Til livet skilte oss ad. Skilsmissehistorier 1879-1909. Boka tar for seg reelle skilsmisseberetninger i en tidsperiode hvor grunnsteinene for ny skilsmisselovgivning og kvinnekamp ble lagt. Hvordan var det å skille seg i ei tid da nesten ingen andre skilte seg? Med utgangspunkt i sine tippoldeforeldres skilsmisse, samt om lag 35 andre beretninger fra den nordligste landsdelen, gir Elvestad et innblikk i partenes liv i ei tid hvor skilsmisse omtrent ikke eksisterte. Boka viser også hvordan myndighetene grep inn i enkeltmenneskets hverdagsliv i langt større grad enn i dag.

Skilsmissesakene er hentet fra Statsarkivene, og representerer et tidligere lite brukt kildemateriale.

Boka gis ut på Orkana forlag, og er forfatterens femte innenfor kulturhistoriske tema. Elvestad bor i Balsfjord kommune og er i dag ansatt i prosjektstilling som bygdebokforfatter i hjemkommunen.