Svar fra UD på vår årsmøte-uttalelse «Sett Assange fri»

"Norge forventer at både Storbritannia og USA overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i denne saken.", skriver UD.

Nordnorsk forfatterlag vedtok på sin 50-års jubileums-samling 9.-11. september 2022 en uttalelse med tittelen «Sett Assange fri!» (sitert nedenfor). Uttalsen ble sendt til media og til utenriksministeren. Her publiserer vi svaret vi fikk fra UD:

«Utenriksdepartementet takker for henvendelsen til utenriksministeren 13. september.

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og avgjørende for et fungerende demokrati. Beskyttelse av journalister, menneskerettighetsforsvarere og andre utsatte ytrere har høy prioritet i Norges internasjonale arbeid. Utenriksdepartementet samarbeider med og støtter norske og internasjonale organisasjoners innsats for ytrings- og pressefrihet, og jobber blant annet gjennom FN og Europarådet for å få land til å etterleve sine menneskerettighetsforpliktelser.

Når det gjelder Storbritannia og Julian Assange-saken, viser vi til utenriksministerens svar på spørsmål fra Stortinget, der det fremgår at det ikke naturlig for norske myndigheter å kommentere en uavhengig rettslig prosess i Storbritannia.

Norge forventer at både Storbritannia og USA overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i denne saken.»

Uttalelse fra Nordnorsk forfatterlags 50-års jubileumssamling

Sommarøy, Tromsø 9.-11. september 2022

Sett Assange fri!

Ytringsfriheten er truet i mange land i dag. Redaktør Muratov i Russland fikk Nobels fredspris, men hindres nå i å publisere av russiske myndigheter. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har med rette fordømt dette i klare ordelag.

I Storbritannia har Julian Assange blitt straffeforfulgt av britiske myndigheter i flere år og trues med utvisning til USA. Assange har brukt sin ytringsfrihet til å avsløre maktmisbruk fra USA og flere andre land.

Nordnorsk forfatterlag samlet til 50-årsjubileum oppfordrer Norges utenriksminister til å fordømme overgrepet mot Assange. Alle trusler mot ytringsfrihet må fordømmes, også dem fra land alliert med Norge. Som forfattere og tilhengere av det frie ord mener vi dette er særdeles viktig å markere.