Søk på forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø

Den 1. mars 2022 er det frist for å søke om opptak på Forfatterstudium 1 og Forfatterstudium 3 ved Norges arktiske universitet – Universitetet i Tromsø.

Forfatterstudium 1 retter seg mot personer som ønsker å utvikle sitt skrivetalent og evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studentene skrive tekster i ulike sjangre og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Dette studiet er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Forfatterstudium 3 retter seg mot personer som allerede har skjønnlitterær skriveerfaring gjennom to års forfatterstudium eller gjennom tidligere skjønnlitterære utgivelser. Studentene skal arbeide med eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Studentene vil også arbeide med refleksjoner rundt form og nødvendighet i egne tekster. Studiet har syv samlinger i løpet av studieåret.

Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på Kunstakademiet midt i Tromsø sentrum, og er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi.

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3. Forfatterstudium 3 er foreløpig en del av en prøveordning som skal evalueres før det konkluderes om videreføring. Forfatterstudiet er samlingsbasert, noe som gjør at studiet tiltrekker seg studenter med stor variasjon i alder, bosted og erfaring. Studiet består av intensive samlinger med tekstverkstedet i sentrum kombinert med lengre lese- og skriveperioder. Til tekstverkstedet inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2022, 2024, 2026 osv. (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2021, 2023, 2025 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.