Noen aktiviteter

På denne siden finner du en oversikt over noen av de ulike aktivitetene som er gjennomført i Nordnorsk forfatterlag, litt bakover i tida. Bildene blir større om du klikker på dem.

Poesidager i Nord-Sverige

Vi sitter på kjøkkenet i den gamle prestegården. Det surkler i kaffetrakteren. Ettermiddagssola legger igjen et rødskjær i bjørketoppene før den trekker seg tilbake og overlater kvelden til oss.

Vi er tre stykker som bor her denne uka: Meg, Elena Piyetilyaynen fra Karelen, og David Vikgren fra Luleå. Vi har hatt to poesiopplesninger hver dag i området Kalix-Overkalix-Overtorneå. I morgen står Haparanda for tur. Sammen med Marina Lund, leder for Barents litteratursenter blir vi sittende og diskutere hva dette poesitreffet betyr for oss, og hva vi legger i begrepet identitet og " Nord-identitet". Jeg får lyst til å skrive ned noen av utsagnene og finner frem notatblokka:

Marina: Det at folk kommer sammen betyr å åpne opp, forstå, akseptere og ikke minst respektere hverandre. Det dreier seg også om å oppdage fellesnevnere. Desto mer man reiser i de nordlige områdene av landene våre, desto mer ser man at det finnes en slags " nordidentitet."Hva dette innebærer er ikke enkelt å definere, man merker bare at det er noe der. Noe gjenkjennelig. Men identitet er samtidig et vanskelig begrep. Vi legger så forskjellige ting i det.

Elena: Ved at vi møtes, formidler det vi skriver, og lytter til hva andre har skrevet, smeltes inntrykk sammen. Å smelte inntrykk sammen er en viktig del av det å skape identitet og å føle et fellesskap. Å vekke andre menneskers interesseog å bli sett, er også viktig i forhold til egen identitet.

David: Skriving og språk er godt sammenkoblet til konstruksjonen identitet, og det er flott å få flere syn på dette. Det er så lett å henfalle i sterotypier når man diskuterer dette begrepet. Jeg ser identitet som noe som er i bevegelse, og som vi derfor bør ha et aktivt forhold til, og ikke minst problematisere. Når man ikke ser noe som selvfølgelig, men begynner å se det " vante" med et nytt blikk, står man i en aktiv rolle.

Marina: Identitet ser jeg som noe man legger flere lag til. Man kan flytte fra Nord Sverige, ta med seg sin identitet til et annet sted og legge "nye lag" oppå.

David: Når det gjelder litteraturen, kan man ofte se at kritikere er med på å befeste en del " vedtatte sannheter"gjennom sitt blikk på f.eks litteratur fra nordområdene. Litteratur fra nord kan gjerne bli sett på som " provinsiell, og risikerer dermed å bli uinteressant i kritikernes øyne. Dermed er kritikerne på sett og vis med på å reprodusere ei maktordning.

Elena: I Sovjetsamveldet var ikke begrepet identitet nødvendigvis knyttet opp mot opprinnelse, geografi eller denne udefinerbare følelsen av et fellesskap. Var du "uten identitet" innenfor det det Sovjetiske Samveldet, betydde det gjerne at du hadde satt deg utenfor de mål samfunnet hadde for deg og for fellesskapet.

David: Ideen om "hjemløshet" kan fort bli en klisje. Ofte søker man bakover for å bekrefte en identitet. Gjerne til byen, stedet, familien osv. Men søker man mot andre områder av verden, ser man at de problemstillinger som f.eks gjelder språkundertrykkelse, finnes overalt. Mye handler rett og slett om å ha mot. Mot til søke utover i stedet for innover og bakover.

Marina: Til tross for at vi geografisk bor nær hverandre, kjenner vi fra de ulike landene ikke hverandre så mye. Jeg tror de fysiske møtene er svært viktige. Da ser man likheter i ulikhetene. Poesi på ulike morsmål åpner også sinnet. Vi får følelsen av hverandres språkmelodi selv om vi ikke nødvendigvis forstår ordene. Vi nærmer oss hverandre. Og forhåpentligvis øker vi interessen for poesi!

Tekst og foto: Irene LarsenÅrsmøtet i Nordnorsk forfatterlag 2007

ble holdt i Tromsø 9. og 10. Mars.

Nordnorsk forfatterlag fyller 35 år i 2007 og i den anledning overrakte Kultursjef i Tromsø, Kåre Sørensen, en gave på kr. 25 000,-

Kjell Fjørtoft ble utnevnt til æresmedlem og er dermed forfatterlagets tiende æresmedlem.

Det holdt en festforestilling med opplesning på utestedet Barometeret i Tromsø fredag den 9. mars.

Tarald Stein var kveldens konferansier og introduserte ni av forfatterlagets medlemmer som beriket kvelden med sine tekster. Det var godt publikumsoppmøte på Barometeret og de frammøtte fikk høre Annie Krog, Marry A. Somby, Dag Ove Johansen, Tone Marie Roren, Morten Wintervold, Rasma Haidri Sjøvoll, Hanne Aga, Vibeke Thorp og June Sofia Strask lese.

Arrangementet var et samarbeid mellom Nordnorsk Forfatterlag og Norsk Forfattersentrum Nord.


Tekst: Anita A. Pedersen
Bilder: Roy Morten Østerbøl og Bjørn Erik Stemland
NORDske stemmer på Ordkalotten 2006

Fredag 6. oktober presenterte Nordnorsk forfatterlag seg selv på Ordkalotten internasjonale litteraturfestival. Arrangementet fant sted på Verdensteateret kafé og bar i Tromsø.
Tarald Stein, Roy Morten Østerbøl og Frank A. Jenssen leste dikt. Dag Kajander presenterte barneboka si Kod og Tod og sto også for musikalske innslag sammen med Frank A. Jenssen. Sylvi Inez Liljegren fortalte om NnFs barentssamarbeid.
Nnfs medlemsblad Skarven og forfatterstudieantlologien Trykk ble delt ut og noen heldige tilhørere fikk også med seg et gratis eksemplar av barentsantologien Der veiene tar til.
Anita Arildsdatter Pedersen var konfransier.Tekst: Anita Arildsdatter PedersenBilder:

Bjørn StemlandPoetisk Raptus 2006

Flere av forfatterlagets medlemmer deltok i år på Poetisk Raptus på Studentkroa under Festspillene i Harstad. Det var åpen mikrofon hvor leselystne kunne melde seg på på forhånd eller opptre på sparket.

Sylvi Inez Liljegren leste fra sin kommende bok om miljøgiftene i Arktisk, John Gustavsen og Irene Larsen leste dikt, mens Dag Kajander og Frank A. Jenssen (for anledningen under navnet The flies) holdt diktopplesning med musikk, samt framførte en låt av Tysfjord sang og sement. Poeten Morten Wintervold var konfransier.

Foruten forfatterlagets medlemmer, leste Hanne Ørstavik og den islandske forfatteren Sjón, som i 2005 ble tildelt Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Skugga-Baldur..

Tekst og bilder:

Anita A. PedersenLitteraturmessen Books Wind i Komi

I mai 2006 dro to av Nordnorsk Forfatterlags medlemmer, Sylvi Inez Liljegren og Lene E. Westerås til litteraturmessen Books Wind i Komi i Russland som Nordnorsk Forfatterlags representanter. Liljegren har skrevet rapport fra messen. Rapporten kan leses her.

Lillehammer 2006

Nordnorsk Forfatterlag deltok i år på litteraturfestivalen på Lillehammer - Sigrid Undset dagene. Tema for årets festival var iscenesettelse. Torsdag den 1. juni var det opplesning i Søndre Park på med både skjønnlitterære og faglitterære innslag.

Tor Eystein Øverås leste fra den kritikerroste boka Til, Kirsti Blom leste et utdrag fra sin kommende roman, Marion Palmer leste om Finmark, Morten Wintervold leste dikt fra samlinga I slekt, Lene E. Westerås leste egne prosatekster fra debutantantologien Signaler 2005, mens Sylvi Inez Liljegren leste fra sin kommende bok om miljøet i arktisk. Malvin Skulbru sto for variert musikk mellom, og som bakteppe for, lesningene. Ellisiv Lindkvist var kveldens konferansier, og undertegnede sto for en presentasjon av forfatterlaget.

Dette var den første litteraturfestivalen sør for polarsirkelen Nordnorsk Forfatterlag har deltatt på. Arrangementet ble mulig ved hjelp av midler gitt av Store Norske Spitsbergen Grubekompani til profilering av Nordnorsk Forfatterlag utenfor landsdelen. Arrangementet må kunne sies å være svært vellykket. Både deltakere og publikum var fornøyd med innsatsen.

Medlemmer av Nordnorsk forfatterlag deltok dessuten på kritikerseminaret og Poetry Slam, hvor Morten Wintervold var konfransier. Liv Lundberg leste dikt fra Iverksatt til musikk av cellist og samtidskomponist Bernt Simen Lund i forestillingen Bilde av et menneske. Elisabeth Johansen, forfatter og forlegger i Orkana, presenterte forlagets barnebøker på stand.


.


Tekst og bilder:


Anita A. Pedersen