Arbeid og aktiviteter i forfatterlaget

Som i mange andre organisasjoner, er det økonomien og innsatsen fra styret, ulike komiteer og enkeltpersoner som bestemmer arbeids- og aktivitetsnivået i Nnf. Gjennom årene er det gjennomført en rekke aktiviteter, og ønsket er at man skal ha økonomi og kapasitet til å fortsette med dette.


Her er noen av høydepunktene opp igjennom årene:

* Nordnorsk forfatterlag fikk Fritt Ords ytringsfrihetspris i 1984, beløpet var på 100 000 kroner. Begrunnelsen fra Fritt Ord lød: Nordnorsk forfatterlag (får prisen) for ved sitt arbeid i de senere år å ha bidratt til å frigjøre skapende talent og selvbevissthet hos forfatterne, og skapt glede i landsdelen over egen diktning og litteratur.

* NnF har deltatt med arrangement under Festspillene i Nord-Norge, Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

* Nnf har deltatt på mange ulike arrangement, blant annet under Festspillene i Nord-Norge, Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

I dag tar mange medlemmer av forfatterlaget oppdrag innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS), blant annet med skrivekurs og forfattermøter for elever på alle skoletrinn. Dette er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum, de tre nordnorske fylkene, ulike kommuner og bibliotek.