Tillitsvalgte i Nordnorsk forfatterlag etter årsmøtet 17. mars 2019.

Styret

(styreperiode i parentes)

Styreleder 1 år: Sylvi Inez Liljegren (2018-2020)

Nestleder 1 år: Dag Sverre Kajander (2018-2020)

Styremedlem 2 år: Gerd Karin Bjørhovde (2019-2021)

Styremedlem 2 år: Sanne Mathiassen (2019-2021)

Styremedlem 2 år: Bård Wormdal (2019-2021)

 

Vara til styret

(§ 7.6. Varamedlemmer velges i rekkefølge for ett år.)

1) Morten Wintervold (gjenvalgt)

2) Sissel Horndal (ny)

3) Henning Howlid Wærp (gjenvalgt)

 

Det litterære råd

Leder: Eirik Skrede (2019-2021)

Medlem: Kjersti Kollbotn (2018-2020)

Medlem: Tove Myhre (2019-2021)

 

Vara til rådet

(på valg hvert år)

Tore Erik Hay (ny)

Eva Mari Amundsen (ny)

 

Valgnemd

Ingebjørg Liland (2019-2021)

Berit Oksfjelldal (2019-2021)

Bjørn Erik Stemland (2018-2020)