Offentlig medlemsliste og informasjon om forfatterskap.

Offentlig medlemsliste

Høsten 2019 har Nordnorsk forfatterlag 158 medlemmer. Nedenfor finner du de av lagets medlemmer som har samtykket skriftlig til oppføring på den offentlige medlemslista,* jamfør Personvernforordningen (GDPR) fra 2018.

Litteraturnett Nord-Norge

Nordnorsk forfatterlag har ikke en egen forfatterkatalog med opplysninger om hver enkelt forfatter. Vi linker til Litteraturnett Nord-Norge der de fleste medlemmene våre er registrert. Google er dessuten et nyttig verktøy for å finne mer stoff om nordnorske forfattere.

Send beskjed til nettredaktøren dersom:

  • du er nytt medlem, har samtykket til oppføring og betalt kontingent men ikke kommet med her
  • om du har gått ut av laget og fortsatt står oppført
  • om noe annet er feil i oppføringen, f.eks navnet
  • om du har en egen nettside/blogg vi kan linke til

Link til side med forfatteres egne nettsted

 

Æresmedlemmer

 

Medlemmer 2019

A

Amundsen, Birger

Amundsen, Eva Mari

Arvola,Ingeborg

B

Bardal, Kjell Erling

Bidtnes, Olava

Bjerkeng, Marit

Bjerkli, Myriam H

Bjørhovde, Gerd Karin

Bjørkli, Anne Osvaldsdatter

Bjørklid, Brynjulf

Bodøgaard, Jan Oscar

Borgos, Johan I.

Buljo, Karen Anne

Bødtker, Marit Lund

D

Donoso, Claudia Ulloa

E

Eines, Johannes

Eliassen, Ingeborg

Elvestad, Lill-Karin

Eng, Vidar

Eriksen, Hilde Kat.

Eriksen, Edvin M.

Eriksen, Endre Lund

Evans, Gøril

F

Falch, Aase

Finnbakk, Torstein

G

Gabrielsen, Gøhril

Gamst, Unni R. Bjerke

Gramstad, Gulla Nyheim

Grydeland, Ane Solvik

Grytås,Gunnar

Gundersen, Eirin

H

Hageberg, Margunn

Hagen, Gunnar

Hamran, Trine

Hansen, Roger Alex

Hansen, Hilde Johanne

Hanssen, Sigrid Merethe

Hartviksen, Ivar

Hellebust, Kine

Henriksen, Anni Margrete

Hivand, Aino

Hofsø, Ellen

Holte, Knut

Holvik, Ingvild

Huseby, Eva

Husebye, Sylvi Jane

Hætta, Susanne

I

Ingilæ, Vilfred

K

R

Ravn, Anita Hartviksen

Rogstad, Liv

Roren, Tone Marie

S

Sagberg, Ida Zachariassen

Sandbæk, Ragnar

Sibeko. Guro J.

Sjøvoll, Rasma Haidri

Skau, Greta Marie

Skrede, Eirik A.

Skulbru, Malvin

Skåden, Sigbjørn

Solstad, Rakel

Solstad-Nøis, Ingvild

Somby, Marry Ailonieida

Steinholm, Monika

Stemland, Bjørn Erik

Strandbu, Eva

Strask, June Sommer

Svatun, Birte

Sørly, Rita