Nytt medlem i Nnf: Tone Nilsen-Bie

Tone Nilsen-Bie blei for ei tid sida medlem i Nordnorsk forfatterlag. Ho har i løpet av 2021 fått produsert eit hørespel ved Teatret Vårt, og ho er samtidig ute med novellesamlinga «Sumarvariasjonar».

Tone Nilsen-Bie er forfattar, dramatikar, teaterpedagog, kurs- og foredragshaldar. Ho er født og oppvaksen i Florø og bur no i Alta. Forfattaren var ein av vinnarane i Norsk dramatikkfestivals scenetekstkonkurranse i 2021. Teatret Vårt (Molde/Ålesund) skulle eigentleg iscenesette stykket til Norsk dramatikkfestival, men sjølve festivalen blei avlyst. I staden produsert teatret eit lyddrama/radioteater av teksten «Å lyse etter krabbe».
Tone har tidlegare hatt med tekstar i fleire antologiar: «Snu på krona» (antologi CleAlea 2021), «Tidsvitne» (antologi Skriveakademiet 2020),«Kjærlighet i koronaens tid» (antologi Skriveakademiet 2020) og «Veivalg» (antologi Skriveakademiet 2019). I 2021 bok-debuterte ho med novellesamlinga «Sumarvariasjonar» (noveller for ungdom, Skriveakademiet). Tone har eiga forfattarside på Facebook, og ho finst òg på Instagram: @tnbforfatter 

Om «Å lyse etter krabbe»

Dramatikkfestivalens jury, ved Njål Mjøs uttaler: «Å lyse etter krabber er en enakter for ungdom. Gjennom fem scener møtes to unge på terskelen til voksenlivet, en gutt og en jente. Det er sommerferiens siste natt. Teksten lar oss komme inn på to karakterer som hver på sitt vis lever privat og relativt lukket. De kjenner hverandre ikke og etter denne natten vil de antagelig aldri ses igjen. Denne omstendigheten tillater dem å nærme seg den andre på et vis de tidligere aldri har vært ute for før. Sommernatten pirrer og inngir til utprøving og nye oppdagelser.»

Om «Sumarvariasjonar»

Novellesamlinga Sumarvariasjonar er ei vakker og sterk bok om å ikkje heilt vite kvar ein høyrer til. Tone Nilsen-Bie fortel om unge menneske, som på kva sine måtar opplever at dei fell utanfor: For korleis kan ein eigentleg leve i ei verd der alle andre ser ut til å skine sterkare? Aldri før har temaet livsmeistring og psykisk helse vore meir aktuelt. Det er lett å bli så oppteken av det «perfekte» ein ser i sosiale medie at ein gløymer seg sjølv og sitt eige liv. Med Sumarvariasjonar vil forfattaren vise dei unge lesarane at alle andre ikkje alltid har det betre. Det er ikkje alt vi ser.

«Imponerende utført av en debutant. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få lese mye mer av Tone Nilsen-Bie de neste årene, og det overrasker meg stort om hun ikke blir snappet opp av et av de store forlagene ganske snart.»
Solgunn Solli, litteraturkritiker