Nytt medlem i Nnf: Olaug Bye Gamnes

Olaug Johanne Bye Gamnes (f. 1935) fra Kirkenes gav ut boka «70 år i fred ved en grense 1944-2014» på norsk og russisk i forbindelse med 70-års frigjørings-jubileet i 2014.

Til 75-års-jubileet i oktober 2019 arbeider hun med en mindre bok om 2. verdenskrig. Der tar hun for seg tida folket i Øst-Finnmark var et fritt Norge i sju måneder, fra oktober 1944 til mai 1945. I tillegg skriver hun om de tre evakueringene fra Kirkenes høsten 1944, og også om tyskerne utmarsj fra Finland høsten 1944. Ellers har hun skrevet mange fortellinger til Varanger Årbok gjennom årene, noen historiske prologer, og en del dikt.

Olaug ble født i Lanabukt – Jarfjord, Sør-Varanger, og bor i dag i Kirkenes. Hun er høgskoleutdannet innen håndverks- og kunstfag og har jobbet en kvinnealder som lærer på alle nivå fra grunnskole til lærerhøgskole. Hun har også jobbet aktiv med et spennende prosjekt mot Russland; «Folk til folk»-utveksling for lærere, der hun jobbet to dager pr mnd. med de to barnekunstskolene i Petsjenga kommune, seinere også med de russiske forming-kunstfag lærerne.
Olaug er medlem av NFFO.