Nytt medlem i Nnf – Harald G. Sunde

Harald Gunnar Sunde, forfatteren av boka «I partisanenes fotspor» (2018), er tatt opp som medlem i Nordnorsk forfatterlag.

Harald G. Sunde ble født i Oslo i 1957, var ferdig utdannet som lege i 1984 og ble da tvangssendt til Finnmark for å ta turnustjeneste der. – Dette var lenge før søringkarantenen sørget for å holde landsdelen ren, sier Harald. Han trivdes godt i Finnmark, etablerte seg der, og etter snart 40 år bor han fortsatt i Kirkenes.

Harald arbeider som medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, men på si har han etter hvert en lengre publikasjonsliste med historier og innlegg, stort sett i brytningsområdet mellom lokalhistorie og medisin.

Han fattet etter hvert stor interesse for partisanhistorien i Finnmark. Og med sin interesse for natur og friluftsliv var det naturlig for ham å reise «i partisanenes fotspor», noe som også ble tittelen på boka han presenterte på Finnmark Litteraturfestival i Alta i 2018. Boka har blitt godt tatt imot og er nå ute i andre opplag. Harald har turnert med en rekke foredrag om partisanhistorien og er glad for at disse motstandsfolka etter hvert er i ferd med å få sin berettigede plass i historien.