Nytt bind om kirkene i Troms

Forfatter og tidligere leder i Nordnorsk forfatterlag (2016-2017), Lill-Karin Elvestad, var i fjor med på å skrive første bind i trebindsserien "Kirkene i Troms". Sammen med Senja-forfatter Ronny Trælvik har hun påtatt seg oppgaven med å samle historien til alle kirkene i Troms som er i bruk per i dag. Totalt betyr dette over hundre kirker, og forfatterne har reist over hele fylket for å ta bilder og dokumentere kirkene. Kildene bak kirkehistoriene er både muntlige og skriftlige.

Nå foreligger bind II i serien, og 32 kirker fra Skånland i sør til Kvænangen i nord blir presentert. Det er forlaget Bok I Nord som gir ut bøkene, og mer informasjon finnes her: Bok i NordPublisert 16.11.2016 av IL

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no