Ny utgivelse fra Vidar Eng: «Fra antimilitarist til forsvarsminister. Fredrik Monsen og 1930-tallet»

Fredrik Monsen (1878-1954) er særlig kjent som forsvarsminister fra 1935 til 1939 i Johan Nygaardsvolds arbeiderpartiregjering. I 1910 sluttet Monsen seg til Arbeiderpartiet og ble en antimilitarist som ville nedlegge det militære forsvaret. Han ble kjent som "Monsen med det brukne gevær". Han var stortingsrepresentant fra 1922 til 1949, og fra 1927 til 1939 var han Arbeiderpartiets ledende forsvarspolitiker, de første årene som antimilitarist. Trusselen fra nazismen og militariseringen i Tyskland fikk Monsen til å endre syn, og han var en god forsvarsminister som arbeidet hardt for å styrke det militære forsvaret.

Boka ble utgitt av Oplandske Bokforlag i 2018 og kom i bokhandelen i februar 2019. Tre firedeler av boka handler om 1930-tallet med vekt på forsvarspolitikken. Men boka skildrer også kort Fredrik Monsens liv både før og etter 1930-tallet og også hans aktive rolle i Hamar bystyre samtidig som han satt på Stortinget. I et tilleggskapittel fortelles den spesielle historien om Monsen og Ap-politikeren oberst Gulliksen.

Vidar Eng (f. 1950) er født i Oslo og bosatt i Tromsø. Etter å ha skrevet hovedoppgave i meteorologi med tittel "Vind- og temperaturforholdene i Indre Troms om vinteren" i 1990, arbeidet han som statsmeteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge fra 1990 til 2012. I 2014 sto Vidar bak heftet "Uvær og værvarslingshistorie i Nord-Norge". På et helt annet fagområde ble han i 2006 master i historie med oppgaven "Holdninger i Troms til regjeringens krigspolitikk 9. april til 9. juni 1940". I 2013 kom Vidars biografi "Terje Wold - en terrier fra nord".

______________________
Publisert 29.3.2019 av HKE

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no