Isen smelter - Etikk i Arktis

Boka Isen smelter - Etikk i Arktis, ble lansert i forskningsparken, Svalbard, i februar. Boka er gitt ut på Fagbokforlaget, og er forfattet av representanter fra blant annet akademia, forvaltning, media, naturvitenskap, kirke og museumsbransje. Forfatterne søker å presentere kunnskap om klima, og hvilke effekter klimaendringer har på natur og kulturminner på S valbard og i Arktis. De kommer som nevnt fra ulike fagområder, men har til felles at de har eller har hatt sitt virke på Svalbard.

"Vårt ambisiøse ønske er at leserne inspireres og utfordres til å tenke litt lengre. Klimaetikk er ikke bare passiv lesning, men aktiv handling for å bygge en bedre fremtid. Søkelyset rettes dermed mot hva som faktisk skjer, vårt ansvar, og videre inn i det vi ikke ser, men aner som mulige scenarioer", uttalte de tre redaktørene til Svalbardposten før lanseringen.

Mangeårig medlem av Nordnorsk forfatterlag, Sylvi Inez Liljegren, er en av forfatterne av boka.

Mer om boka her: FagbokforlagetPublisert 6. april 2015

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no