Nye dikt, joik og bilder fra Mary Ailonieida

Mary Ailonieida Sombán Maris dobbelt-bok «Beaivváš mánát» og «Leve med reptiler», samt bilder og joik er en del av Koro-kunstprosjektet «Nordnorsk Lærdom» som utsmykker nybygget til lærerutdanninga ved UiT.

Bildet: Mary Ailonieida Sombán Mari med boka «Beaivváš mánát» og «Leve blant reptiler».

Tekst og foto: Hilde Kat. Eriksen

Mary Ailonieida Sombán Mari har høsten 2020 gitt ut en flott to-i-en diktbok. Boka rommer en samling dikt på norsk, «Leve blant reptiler» og en samling dikt på nordsamisk, «Beaivváš mánát» (Solens barn). Forfatteren og kunstneren har illustrert boka med abstrakte motiver, og foran i boka er det tatt med en lenke til en joik som kunstneren har utviklet til dette kunstprosjektet.

Boka «Beaivváš mánát» og «Leve med reptiler», samt Marys bilder og joik er en del av kunstprosjektet «Nordnorsk Lærdom», et Koro-prosjekt (Kunst i det offentlige rom) som utsmykker det nye bygget for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

– Diktene handler om fornorskninga, sier Mary Ailonieida. Hun forteller videre at da hun ble knyttet til Koro-prosjektet hadde hun andre ideer om hva diktene skulle handle om.
– Jeg tenkte på romantiske historier om par som møttes på lærerskolen, utdyper hun. Men, så fikk hun kjennskap til den rollen lærerskolen I Tromsø tidligere spilte i fornorskninga av det samiske, – og tema for prosjektet ble klart for henne. Hun har også føyd inn det hun kaller skjult samisk historie i diktene; åndelige aspekt knyttet til den gamle troen.

På bokomslagets bakre innbrett heter det at «Mary Ailonieida Sombán Maris dikt gir ansikt til historisk rasisme og maktmisbruk, samtidig som boka er en hyllest til landskapet hvor alt utspiller seg».

Mer om forfatteren kan du lese hos Litteraturnett Nord-Norge

En rekke andre kunstnere er også med i utsmykningsprosjektet, det hele er montert sammen med skolens egen samling av eldre kunstverk, og det er kuratert av Bjørn Hatterud og André Gali. På Koros nettsted fortelles det at «Kuratorene har hatt som intensjon i sitt arbeid at kunsten skal vise til lærerutdanningens forhistorie og fungere som en påminnelse om at generasjoner har dratt lærdom fra nord. Videre har de hatt som ønske å realisere kunstverk som formidler og synliggjør taus kunnskap, muntlig overlevering av urfolkshistorie, gammel håndverkstradisjon og lokale, folkelige erfaringer».

Boka er produsert av det Tromsø-baserte indie-forlaget Mondo, som fokuserer på kunstpublikasjoner og fanziner fra kunstnere fra det sirkumpolare nord.