Ny bok om barn i fosterhjem

«Jeg trenger at noen bryr seg» er ei ny bok om førskolebarn i fosterhjem. Intensjonen til forfatterne Beate Heide og Rina Nicolaisen er å øke forståelsen i fosterhjemsarbeid.

– Mange fosterbarn har hatt en røff start på livet og de trenger å bli forstått. Gjennom å forstå hvordan barnet har det emosjonelt skapes empati, sier Beate og Rina.

Forfatterne ønsker å trekke frem hvor viktig det er at samfunnsoppdraget å være fosterforeldre blir ivaretatt til det beste for barnet. Å jobbe mot felles forståelse og felles mål er det som bærer frukter for et barn.

I boka «Jeg trenger at noen bryr seg – Om å forstå barn i førskolealder i fosterhjem» møter du Mia og hennes fosterforeldre gjennom ulike utfordringer. Kanskje kjenner du sitasjoner igjen – enten som fosterforelder eller som ansatt med omsorg for fosterbarn i barnehage, besøkshjem, Barne- og ungdoms psykiatrien (BUP), pedagogisk psykologisk tjeneste (Ppt) eller andre som møter fosterbarn. Forfatterne tror boka kan brukes i det felles laget rundt barnet; et lag fosterbarnet trenger for å få et godt liv. Fosterfamiliene føler seg ofte overlatt til seg selv, og det kan være vanskelig å forstå fosterbarnets reaksjoner i dagliglivet. Kanskje kan boka kan være et utgangspunkt i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet.

Boka av Beate Heide og Rina Nicolaisen er en praktisk bok om å det konkrete med å jobbe med førskolebarn i fosterhjem. Boka belyser aktuell teori med praktiske eksempler fra hverdagslivet.

Den er skrevet for alle som jobber med denne barnegruppen: fosterforeldre, personalet i barnehagen, ansatte i barnevernet og helsesøstre, og den kan brukes som utgangspunkt i faggrupper for å skape bedre forståelse for fosterbarnets livssituasjon.

Forfatterne har lang erfaring i arbeidet med barn på ulike arena, og de er begge spesialpedagoger.  De har erfaring både som fosterforeldre og i arbeidet med fosterbarn og fosterforeldre, og de er opptatt av å se bak adferden til barn, enten det er tilbaketrekking eller utagering.

Beate Heide og Rina Nicolaisen skriver artikler for ulike tidsskrifter som Psykologi i Kommunen, Spesialpedagogikk og Fosterhjemskontakt.

– Vi finner glede i skriving og har som filosofi at det vi kan bidra med er å øke forståelsen for hvordan fosterbarn og barn fortjener å bli møtt i samfunnet vårt, forteller forfatterne.

Boka er utgitt på forlaget «Hjerte i relasjonen» og den kan bestilles derfra.
Forlaget drives av Rina Nicolaisen.
Den er illustrert av Anne Kathrine Eikill.

Avisoppslag fra Andøyposten