Litteraturkritikk, nordnorske forfattere og bajnnskap

Litteraturkritikk var et sentralt tema under bransjetreffet for litteraturfeltet, 25.-26. juni. Et kvart hundre litteratur-interesserte mennesker møttes i to dager i Nordic Hall i Harstad for å få en tiltrengt porsjon med faglig påfyll, kombinert med litterære opplevelser.

Bildet: Kritisk kvartett, med Frode Helmich Pedersen, Solgunn Solli, Carina Elisabeth Beddari og Henning Howlid Wærp.

Bransjetreffet bød på et godt besøkt webinar om «LeserSørvis» og breddeformidling, formidlet av Ida Z. Sagberg fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Sagberg fortalte om litteraturformidling i bokhandel og bibliotek, og om appellfaktorene som formidlerne orienterer seg etter for å finne bøker som passer til leserne, lånerne og bokkjøperne.

Webinaret kan sees i opptak her. 

Litteraturkritikken er en nevrotiker

En interessant post på programmet var «Mens vi venter på kulturjournalistikken», med Anki Gerhardsen og Jasmina Bosnjak på stor skjerm, og Frode Helmich Pedersen på podiet. Programposten ble ledet av forfatteren og teatermennesket Kristin Bjørn. Den dreide seg om nedprioriteringen av litteraturkritikk i dagspressen – og hva kan gjøres for å endre denne prioriteringen? Anki Gerhardsen, journalist og teater- og mediekritiker oppfordret litteraturarbeidere til å våge å vise uenighet, delta i debatter, abonnere på medier, dele kritikker og skrive kronikker.

– Vi lager kunsten, innvendte Kristin Bjørn, – men ikke for å ytre en mening, det er flere nyanser og en annen åpenhet og sårbarhet i kunsten enn i media, som er konfliktorientert, fortsatte hun.
Samtidig påpekte Bjørn det viktige i at forfattere og andre kunstnere må være synlige i offentligheten for ikke å bli glømt av politikere og beslutningstakere.

Jasmina Bosnjak, kunstner og rådgiver for visuell kunst i TFFK, fortalte om et kritikkprosjekt med både skriveverksted, tekstveiledning og kunstkritikkseminar, det hele var initiert av TFFK. Bosnjak var prosjektleder (2016-2020) for dette prosjektet, som handlet om utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms, med linjer til litteraturen.

– Litteraturkritikken har alltid vært i krise, mente Frode Helmich Pedersen, – Den er hvileløs, selvkritisk og tvilende, en nevrotiker. Kritikken må mene noe, og gi begrunnede resonnement for hvorfor det er bra – eller ikke.
Pedersen var ikke overbevist om at det er et endetidstegn for litteraturkritikken at det er færre anmeldelser i VG, Dagbladet og Amedia-avisene. Kanskje må leserne sluses inn på en annen og rikere arena for kritikk, der det også er videoer og podkaster m.m.
– Vi må ha selvtillit på vegne av kulturen, ha som utgangspunkt at alt som skjer er interessant, litteratur er interessant, sa Pedersen.

Fire kritikere diskuterer

Kritisk kvartett, et konsept fra Litteraturhuset i Bergen, består av fire kritikere som diskuterer fire bøker. Helt enige ble de ikke, deltakerne i Kritisk Kvartett versjon Harstad. Noen likte Kjersti Kollbotns roman «Dis», andre likte Sigbjørn Skådens roman «Fugl». Panellederen likte godt Dag Ove Johansens Sci-fi noveller i «Lemenhæren», og alle syntes at Eirik Skredes roman «Krængk» var morsom.

Frode Helmich Pedersen er fast panelleder, litteraturkritiker og førsteamanuensis i nordisk, og Årets litteraturkritiker i 2021. Også Carina Elisabeth Beddari er en av deltakerne i kvartetten. Beddari er litteraturviter, driver TUR Forlag og er kritiker i Morgenbladet. Også hun har vært Årets litteraturkritiker, i 2018. I panelet deltok også litteraturkritiker og bibliotekar Solgunn Solli fra Alta, og litteraturprofessor, forfatter og litteraturkritiker Henning Howlid Wærp fra Tromsø.

Arbeidsstipend og svinprat

På tampen av første dag av bransjetreffet var det utdeling av arbeidsstipend til en skjønnlitterær forfatter bosatt i et av de nordnorske fylkene. Årets stipendmottaker er Sigbjørn Skåden, som ble valgt ut på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og manusutdrag fra et samiskspråklig romanmanus. Stipend-diplomet ble overrakt av fylkesråden for kultur i Nordland, Kirsti Saxi.

Eirik Skrede og Sigbjørn Skåden i samtale om «Krængk».

Samme kveld var bransjetreffdeltakerne også invitert med på Litterær Vårfest, i regi av Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. «Vårres ordskatt. Bajnnskap og svinprat som litterært råstoff» var tittelen på en samtale mellom Eirik Skrede, forfatter av romanen «Krængk» – skrevet på lakselvbuktsk dialekt, og forfatteren Sigbjørn Skåden. I denne romanverdenen kan personer fra middelklassen lett bli avhengige av krængk, og dette har hovedpersonen Naijsolaisn mulighet til å gjøre penger på, ettersom han har en uuttømmelig krængk-kilde: hans egen mors ustoppelige strøm av krenkelser.

Kjersti Kollbotn

Etter krængk bød Litterær Vårfest og Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival på LittKonsert, et møte mellom elektronika og litteratur. Opplesere var Kjersti Kollbotn, Eirik Skrede og Caroline K. Palonen. Musiker Øivind Sjøvoll, aka Kohib, bidro med elektroniske lydbilder.

Caroline K. Palonen


Fortsatt kultursamarbeid i nord

På bransjetreffets andre dag redegjorde prosjektleder Aud Tåga i TFFK for den nordnorske fylkeskommunale litteraturstrategien (2017-2021). Strategien er en del av kultursamarbeidet mellom fylkene i nord. Både kultursamarbeidet og litteraturstrategien vil fortsette i perioden 2022-2025, ettersom ny kulturavtale nå er inngått. I kommende periode vil litteraturstrategien bidra med et nytt arbeidsstipend i tillegg til det som allerede deles ut årlig.

Prosjektleder Aud Tåga snakker om den nordnorske litteraturstrategien.

Selve bransjetreffet ble avsluttet med programposten «Forfatterliv i nord», der de tre første mottakerne av det fylkeskommunale arbeidsstipendet snakket om vilkårene for å være forfatter i Nord-Norge; Kristin Bjørn (2018), Kjersti Kollbotn (2019) og Ingvild Holvik (2020). Samtalen ble ledet av Henning Howlid Wærp.

Litterær Vårfest bød til slutt på en boksamtale mellom forfatter Sigrid Agnethe Hansen, selv harstadværing, og bibliotekar Tor Holmstad fra Harstad bibliotek. Sigrid Agnethe Hansen debuterte som romanforfatter våren 2020 med ungdomsboka «Ser du dette?» om tenåringsjenta Anna som flytter fra et rykte og et nakenbilde som er blitt spredt på nettet.

Bransjetreffet gikk av stabelen under Festspillene i Nord-Norge, noe som bød på mange muligheter for flere ulike kunst- og kulturopplevelser for forfattere, bibliotekarer og andre litteraturinteresserte som var samlet for å diskutere litteraturkritikkens kår og for å oppleve ny, nordnorsk litteratur.

Fylkesrådene for kultur i de nordnorske fylkeskommunene flankerer mottakeren av arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter. F.v. fylkesråd Ann Toril Eriksen Balto (TFFK), forfatter Sigbjørn Skåden og fylkesråd Kirsti Saxi (NFK).

 

Tekst og foto: Hilde Kat. Eriksen