Leseglede på Verdens bokdag 23. april

UNESCO markerer verdens bok- og opphavsrettdag den 23. april hvert år, for å feire og oppmuntre til bokglede, leselyst og til positive leseopplevelser. Dagen skal bidra til fokus på prosjekt som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt hos kvinner og barn.

Den 23. april i 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. I 1995, 400 år seinere vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag årlig skal markeres på denne datoen. UNESCO er FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Forkortelsen står for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Hvert år velger UNESCO sammen med forlag, bokhandlere og bibliotek verdens bokhovedstad for ett år.  Gjennom året blir det arrangert bokfestivaler, digitale prosjekter og viktige bærekraftige aktiviteter for barn og unge. I 2021 er Tbilisi i Georgia kåret til verdens bokhovedstad.

På grunn av koronakrisen har skoler og sosiale arenaer over hele verden vært nødt til å stenge helt ned, og for mange har dette vært tøft. Bøker har derfor, nå mer enn noensinne, vært et sted der man kan flykte vekk fra virkeligheten, utvide horisonten og stimulere kreativiteten. Å lese kan skape en følelse av felleskap, der lesere over hele verden kobles sammen og bidrar til å dempe ensomheten som isolasjon påfører.

Fra 1. til 23. april deler UNESCO sitater, dikt og positive meldinger for å symbolisere kraften i bøker og oppmuntre andre til å lese så mye som mulig. Alle lesehester inviteres til å ta del i kampanjen ved legge ut positive meldinger om lesing på sosiale medier. Delta ved å bruke emneknaggene #StayAtHome og #WorldBookDay

Foto: Hilde Kat. Eriksen

Kilde: Verdens bok- og opphavsrettdag (fn.no)