– Ikke krise – men fortsatt alvor for litteraturen

– Har Covid19 skap krise for forfattere og bokbransjen spurte Nordnorsk forfatterlag, og inviterte til webinar om temaet.

Bildet: Susanne Hætta (t.v.) og Johanne Hille-Walle under forfatterlagets Zoom-webinar.
Foto: Ingerid Jordal, og Eigil Korsager (VB)
Tekst: Hilde Kat. Eriksen

– Koronaen endret alt fra en dag til neste, og vi vet enda ikke hvordan det vil bli framover for forfattere og bokbransjen. Blir det flere avlysninger, blir det færre oppdrag. Ja, hvordan påvirker koronaen litteraturen?
Slik åpnet Sanne Mathiassen (1983), styreleder for Nordnorsk forfatterlag (Nnf) og vert for Nnfs timelange webinar om litteraturen under Covid19. En av de planlagte innlederne, Sigbjørn Skåden kunne dessverre ikke stille på webinaret. Det gav de andre to innlederne, Susanne Hætta (1975) og Johanne Hille-Walle (1981) mer tid til sine innlegg. Og – det ble mer tid til spørsmål og tilbakemeldinger fra de nærmere 30 webinar-deltakerne.

Et stort alvor
– I koronavåren vendte jeg blikket innover mot mitt eget liv, på en måte som ble fruktbar og ikke selvmedlidende, sa Susanne Hætta da hun takket ja til webinar-oppdraget. Hætta er fra Alta, og bor i Vadsø. Hun er forfatter, fotograf, forlegger og kunstner i sin egen bedrift Susannefoto, der hun blant annet har gitt ut to av sine egne bøker: «Mari Moments – Mari Liibbat» (2017) om artisten og tekstforfatteren Mari Boine, og «Drømmelandskap» (2018), en firespråklig bok om kunstneren og dikteren Synnøve Persen.
– Den 12. mars satt jeg i en bil på vei mot et foto-oppdrag i Finland, da jeg hørte pressekonferansen fra Oslo på radio. Jeg snudde bilen og kjørte hjem til familien, forteller Susanne.
– Det var et stort alvor den dagen, føyer hun til.

Stengte arkiver
Som forlegger ble hun ikke så sterkt berørt av situasjonen, ettersom hun i hovedsak gir ut sine egne bøker. Som forfatter led hun heller ingen umiddelbar nød.
– Jeg hører om forfattere som har mistet oppdrag, og som må forskyve
boklanseringer. For meg var det oppdragene som fotograf og foredragsholder som ble bom stopp. Jeg har et bokprosjekt under arbeid, og dette fikk jeg bedre tid til å arbeide med. Men, som sakprosaforfatter driver jeg research, og plutselig ble arkivene stengt. Jeg kunne heller ikke dra hjem til folk for å finne bilder til Maze-bokprosjektet jeg holder på med. At disse tingene stoppet opp kjentes stressende ut i begynnelsen, forteller Susanne.


Mange forfattere har allerede hjemmekontor, så akkurat det er mange vant til allerede. For Susanne som for mange andre ble det nå i tillegg hjemmeskole for tre barn. Hun brukte en del tid på å orientere seg i støtteordninger, for inntekt måtte hun jo ha. Så omfavnet hun den nye situasjonen.

Finne ro
– Det var så godt å finne en ro, vende blikket innover, og bruke tid på ungene også utover skoletida. Jeg ble bedre kjent med ungene, og jeg brukte også tid på å kontakte familie og slektninger. Etter hvert stengte jeg ute mye av nyhetene, mengden ble for overveldende, sier Susanne. Hun forteller at alt dette var godt også yrkesmessig. I de stundene ungene ikke var rundt henne, så var konsentrasjonen om jobben bedre. Når tid ikke var mangelvare kunne hun tenke de lange tankene, og også utvikle flere skriveprosjekter.
– Dette året setter spor i oss på alle mulige måter, sier Susanne. Hun sitter igjen med opplevelsen av at tid er verdifull når man får den som gave.
– Bruk tida så godt du kan, til refleksjon, og med dine nærmeste, avslutter Susanne Hætta.

Krise? Ja og nei
– Jeg vil snakke om forlagsarbeid i koronatiden – både redaktørrollen, forlagets arbeid og bransjens utfordringer, sa Johanne Hille-Walle i forkant av webinaret. Hille-Walle er fra Bergen, hun har en master i litteraturvitenskap og hun har tidligere jobbet i bokhandel. Siden 2008 har hun arbeidet som forlagsredaktør, først i Schibsted forlag, deretter i Mangschou og så i Vigmostad & Bjørke. Der har hun siden 2018 vært redaktør for barne- og ungdomsbøker, med hovedansvar for norske forfattere.
– Er det krise? Både ja og nei. Koronaen traff forlagsbransjen veldig hardt. Det var mye som stoppet opp, mange planer som ikke kunne gjennomføres. For meg som redaktør har det vært viktig å finne ut hva jeg kan gjøre for å trygge forfatterne og utgivelsene, sier Johanne.

Samfunnsverdi
– Jeg har lang erfaring med digital jobbing. Forlaget har avdelinger og samarbeidspartnere blant annet i Oslo, og i Sopot i Polen i tillegg til Bergen, forteller hun. Men også for henne har det vært hjemmekontor og hjemmeskole for egne barn i koronatida.
– Redaktørjobben går det fint å gjøre hjemmefra, men hjemmekontor er ikke helt det samme som å kunne dra til jobben, mener Johanne. Og om ikke jobben hennes er samfunnskritisk, så mener hun at den likevel har samfunnsverdi.
– Vi trenger at det finnes bøker, sier hun!

Men det skjer noe i forlags-verdenen, ting er endret. Trykkeprisene er endret. Utgivelser utsettes. Andre utgivelser er blitt hyperaktuelle, og framskyndes derfor. Et spørsmål i bokbransjen har vært hvorfor folk ikke kjøper bøker i bokhandel lenger. Men – mange bestiller bøker på Internett.
– Den umiddelbare krisen ble ikke så alvorlig som fryktet, sier Johanne. Boksalget gikk ned, men lydbøker og strømming gikk opp. Og også nettsalg av bøker er bra, selv om formidlingsleddet mangler, de ansatte i den fysiske bokhandelen, de som kan fortelle kunden om bøkene.
– Den store bredden kommer ikke like godt fram på nett, sier Johanne, og viser til at bestselgerne fort dominerer i nettbutikkene. Hun påpeker at bokhandlere er opptatt av dynamikken mellom bestselgere og bredde, og hun spør:
– Hva skjer om framover om bestselgerfokuset blir for stort?

Omfavne det digitale
Johanne mener at det er en optimisme i forlagene. De må fortsette å tenke framover.
– Vi må omfavne det digitale, strømming og synlighet.  Men hvordan kan vi skape ideer, og hvordan jobbe med forfattere og manus når vi ikke kan møtes, spør hun.
– Det er ikke krise, men fortsatt alvor. Som redaktør er jeg opptatt av hvordan barne- og ungdomslitteraturen skal forholde seg til situasjonen. Skal korona framstilles som krise – eller skal dette bare være vår virkelighet, slik den nå er, avslutter forlagsredaktør Johanne Hille-Walle, før engasjerte webinar-deltakere bidrar med mange spørsmål og gode tilbakemeldinger til både henne og Susanne Hætta.

 

FAKTA
Våren 2020, under Covid19-pandemien kom et tilbud fra Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø: De kunne hjelpe til med å sette opp webinar for kulturorganisasjoner og kulturnæringsbedrifter. Nnf slo altså til på tilbudet, og Hermetikken viste seg å være en utmerket samarbeidspartner for en liten interesseorganisasjon i kulturfeltet.

Webinar-verten Sanne Mathiassen er fra Trollvika ved Finnsnes, og hun bor nå i Lier. Hun har gått forfatterstudiet på Norsk barnebokinstitutt. 2012 debuterte hun med romanen «Dagene før mai», i 2014 kom «Bare en time til» og i 2019 kom «Ord som slutter på skap». Sanne har nå en fjerde roman under arbeid.