I ulvens time

Anne Osvaldsdatter Bjørkli står bak den norske oversettelsen av boka «I ulvens time» (2022) av Niillas A. Somby. På samisk kom «Gumppe diimmus» ut i 2016.

I «I ulvens time» (norsk utgave 2022), trekker forfatteren linjene fra motstanden mot utbyggingen av Altaelva til åpninga av Sametinget og formaliseringa av samiske rettigheter. Samtidig er det hans personlige fortelling, hvor vi får følge ham gjennom denne tida, hva han følte, og hvorfor han dro for å forsvare samenes rettigheter på sin spesielle måte. Boka er en interessant skildring av samenes nære historie, sier bokas redaktør Kirsi Paltto.

«I ulvens time» er gitt ut av ABC-Company E-skuvla AS i Karasjok.

Anne O. Bjørkli har oversatt flere bøker fra nordsamisk til norsk. Hun er medlem i Nordnorsk forfatterlag, der hun har fire år som leder bak seg.