Vil du søke på forfatterstudiet i Tromsø?

FORFATTERSTUDIUM: Vil du videreutvikle skrivinga di? Forfatterstudium 2 ved Universitetet i Tromsø har søknadsfrist 1. mars 2017.


Studiet er delt i en kunnskapsdel og en ferdighetsdel. Kunnskapsdelen gir oversikt over viktige tendenser i nyere litteratur og litteraturforståelse. Ferdighetsdelen består av utvikling av eget skriveprosjekt i dialog med veileder og aktiv deltakelse i skriveverkstedet.
 Mens Forfatterstudium 1 ved UiT tar sikte på opplæring i alle sjangre og i stor grad gir skriveoppgaver, er målet med dette studiet at studentene gjennom studiet skal arbeide med sitt eget skriveprosjekt - det vil si ett og samme prosjekt, gjennom hele studiet.


Hva lærer du?Kunnskaper


Studenten skal:
Ha inngående kjennskap til det litterære språkets virkemidler
Ha inngående kjennskap til norsk og nordisk litteraturutvikling i nyere tid
Ha innsikt i det litterære systemet i Norge.
Ha oversikt over og forståelse for sentrale tendenser i nyere litteratur


Ferdigheter

Studenten skal:
Vise selvstendighet og gjennomføringsevne i forhold til eget litterært prosjekt.
Ha høyt refleksjonsnivå rundt egen skriving og om forholdet mellom fiksjon og virkelighet i litteraturen.Generell kompetanse

Studenten skal:
Ha utviklet litterær kvalitetssans, skrive- og vurderingsevne.

Opptakskrav


Generell studiekompetanse eller realkompetanse samt bestått opptaksprøve som består av 15 - 20 s. tekstprøve fra et manus som bør være på minst 40 s. og et motivasjonsbrev på maksimum 2 sider som skal inneholde følgende:
En kort kommentar til innsendt tekst
En kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skrivingen
En kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
En kort beskrivelse av forventninger til studiet

Realkompetanse kan være utgivelse av en skjønnlitterær bok, skriveerfaring generelt, publisering av tekster i tidsskrift, antologier, konsulentuttalelser fra forlag.

Anbefalte forkunnskaperAnbefalte forkunnskaper er Forfatterstudium 1 eller andre tilsvarende norske eller nordiske skriveutdannelser.


Søknadsfrist

1. mars 2017. 
Elektronisk søknad via Lokalt opptak.


Oversikt over samlingen undervisningsåret 2017 - 2018


8-13. august (samles tirsdag kveld, avreise søndag morgen) NB: Samling på Hamarøy Hamsunsenteret.
5.-8. oktober (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, går parallelt med Ordkalotten)
16.-19. november (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
10.-14. januar (onsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
1.-4. mars (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)
5.-8 april (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600, uka etter påske)
24.-27 mai (torsdag klokka 1100 til søndag 1500-1600)

Pensum


Selvvalgt pensum settes opp i samarbeid med fagansvarlig og kan bestå av romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse tilsvarende 2500 sider.

Undervisnings- og eksamensspråk


Norsk (skandinavisk)

Undervisnings- og eksamensformerUndervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer, som skal støtte opp om tekstverkstedet der det gis skriveoppgaver og der nyskrevne tekster kommenteres i grupper og plenum. Tekstverkstedet er kjernen i studiet. Studentene vil jobbe med et større manusprosjekt gjennom begge semestrene. Studentene legger fram egne skriveprosjekter for medstudenter i smågrupper og får sine tekster gjennomgått og diskutert i plenum av medstudenter, lærere og av gjesteforfattere som inviteres til de enkelte samlingene. Det gis også teoriforelesninger, poetikkforelseninger og studentene tildeles en individuell veileder som følger skriveprosjektene deres gjennom året.

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før at studenten kan gå opp til eksamen:
Deltakelse på minst 80 % av undervisningen.
Innlevering av 10 - 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling.
2500 sider selvvalgt pensum godkjent av fagansvarlig - for eksempel romaner, noveller, dikt og drama, artikkelstoff om litteraturteori, sjangerteori og litterær analyse.

Eksamen består av innlevering av 40-60 sider bearbeidet tekst som inngår i det individuelle skriveprosjektet studenten har jobbet med hele året, samt en kort redegjørelse for hvordan et ferdig bokmanus er tenkt. Innleveringen vurderes med bestått/ikke bestått. Forfatterstudium 2 gir 60 studiepoeng.

Link til Forfatterstudiet i Tromsø


Publisert 11.2.2017 av HKE

Fortell en venn


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no