Uttalelse: Mer støtte til litterære magasin

Det må sikres tilstrekkelig støtte til norskproduserte kulturmagasiner som viser fram norsk samtidslitteratur for barn og unge og voksne.

Det er i dag svært få magasiner/publikasjoner som produseres på norsk jord for et norsk publikum om og for lokale forhold, der norskproduserte tekster står i fokus.

Mange får i dag en svært beskjeden støtte, og Norsk kulturråd foreslår nå å kutte dette. For enkelte tidsskrift er i dag støtten mindre enn magasinene bruker i porto for å sende ut bladene til sine abonnenter.

Kommersielle magasiner med innkjøpte og oversatte kommersielle artikler, og omtaler av luksus- og skjønnhetsprodukter fra internasjonale produsenter, med ditto annonser, lyser mot en når man kommer inn på de ulike salgsstedene.

Nordnorsk forfatterlag krever at norskproduserte litterære magasiner beholder statlig støtte og aSamtidig trenger den norske kulturen utstillingsvinduer for nye, norske kulturbærere, herunder skrivende mennesker som ønsker å formidle noe av sin samtid. Om lokale forhold, på norsk, av de som bor her. Både for publikum, leserne, men også for å løfte frem forfattere, spesielt unge som er i ferd med å etablere seg som forfattere.

Som eksempel kan nevnes at Norsk Barneblads noveller har vært den første offentlige publisering for flere norske nåværende og godt leste barnebokforfattere.

Norsk kultur på norsk har et såpass tynt kommersielt marked at det er behov for statlig støtte for å opprettholde nasjonalt produsert kultur. Det gjelder i de fleste kultursjangre.

Litterære magasin er svært effektive med hensyn til kostnad per produserte kulturinnslag, samt distribusjon og rekkevidde. Levetiden er lang. Slik at man trygt kan si at man får "mye kultur for pengene". Det nedlegges også betydelige timer med dugnadsarbeid.

Det synes derfor svært urimelig at allerede meget begrensede tilskudd ikke skal styrkes. I og med at det er økte takster på en av de viktigste kostnadsdriverne for disse magasinene, porto, og at denne økningen kommer fra et statlig foretak, der magasinene ikke har andre reelle distribusjonskanaler, synes det ekstra urimelig. De økte produksjonskostnader ligger altså utenfor kulturprodusentenes kontroll, og tilsier derfor at tilskuddene til disse bør økes.t denne økes slik at disse magasinene kan ha en forutsigbarhet i sitt viktige arbeid med å være et lavterskels utstillingsvindu for nye og etablerte forfattere i landet.

Oversendt kulturdepartementet, andre litterære organisasjoner og pressen.


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no