Stipendtildelinger til nordnorske forfattere

Flere nordnorske forfattere er våren 2018 blitt tildelt stipend fra Norsk kulturfond og fra Den norske Forfatterforenings vederlagsfond.

Statens arbeidsstipend er tildelt Endre Lund Eriksen, Kjersti Kollbotn, Ingvild Holvik og Gøhril Gabrielsen.
Statens stipend til yngre nyetablerte kunstnere er tildelt Monika Steinholm og Sondre Midthun.
Statens diversestipend er tildelt Kirsti Blom, Ellisiv Lindkvist og Siri Broch Johansen.

Fra DnFs vederlagsfond mottar Tor Eystein Øverås et arbeidsstipend, mens Ellisiv Lindkvist, Sigbjørn Skåden og Laila Stien mottar diversestipend.

Nordnorsk forfatterlag gratulerer!

Ellisiv Lindkvist. Foto: Blundebuss/Anna-Julia Granberg Cappelen
Ellisiv Lindkvist. Foto: Blundebuss/Anna-Julia Granberg Cappelen
Laila Stien.                  Foto fra Tiden Norsk Forlag
Laila Stien. Foto fra Tiden Norsk Forlag
Tor Eystein Øverås. Foto: Julie Pike Gyldendal
Tor Eystein Øverås. Foto: Julie Pike Gyldendal
Sigbjørn Skåden. Cappelen Damm
Sigbjørn Skåden. Cappelen Damm

Publisert 7. april 2018 av HKE

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no