Stipend til forfattere

FORFATTERSTIPEND: Styrking av nordnorsk litteratur

- I dag gleder jeg meg over at fylkestingene i Troms og Finnmark har sagt ja til å opprette et årlig, nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere. sier styreleder Lill-Karin Elvestad i Nordnorsk forfatterlag.

Nordnorsk litteraturstrategi for 2017-2021 ble vedtatt av Troms fylkesting og Finnmark fylkesting i mars 2017. Målet med en strategi for litteratur i Nord-Norge er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur.

- Dette er noe Nordnorsk forfatterlag har jobbet hardt for, sier forfatterlagets styreleder Lill-Karin Elvestad.


Forfatterstipend og stimuleringsmidler til Nordnorske forfattere

I den vedtatte litteraturstrategien ligger det at det skal etableres et årlig søkerbasert nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på kr 100 000. Kriteriene og forvaltningen av stipendet legges til fylkeskommunene, og det skal oppnevnes en jury/fagkomite.

Det settes i tillegg av kr 150 000 i stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere anledning til å promotere seg på nasjonale arenaer, og slik styrke sitt kandidatur for nasjonale stipend. Det utvikles egne kriterier for midlene. Tildelingen skjer i samarbeid mellom de tre fylkeskommunene og Nordnorsk forfatterlag.

Fylkesbibliotekene som sekretariat

Strategien gjennomføres i et samarbeid mellom de tre nordnorske fylkene. Finnmark fylkesbibliotek er sekretariat for gjennomføring av strategien de to første årene, deretter går ansvaret på omgang mellom fylkesbibliotekene.

Fylkesbibliotekene vil prioritere og koordinere arbeidet med nordnorsk litteratur i formidlingsaktiviteter, rekrutteringstiltak, kompetansetiltak og søknader om eksterne midler til formidling.

Lenker til vedtaket og strategien her

BILDET: Styret i Nordnorsk forfatterlag 2016-2017 har hatt som førsteprioritet å få til en stipendordning for nordnorske forfattere: Ane S. Grydeland, Sylvi Liljegren, Jan Tore Noreng, Eva Husebye og Lill-Karin Elvestad. Foto: Ingebjørg Liland

Publisert 16.3 2016 av HKE

Styret i Nordnorsk forfatterlag 2016-2017 har hatt som førsteprioritet å få til en stipendordning for nordnorske forfattere. Ane S. Grydeland, Sylvi Liljegren, Jan Tore Noreng, Eva Husebye og Lill-Karin Elvestad.

Fortell en venn


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no