Søker nordnorske forfattere til DKS Finnmark

Finnmark fylkesbibliotek skal i gang med å programmere litteraturtilbudet i Den Kulturelle Skolesekken (DKS).

1. november 2017 er søknadsfrist for å sende inn programforslag via elektronisk skjema til Scene Finnmark.
Her er litt informasjon om hva fylkesbiblioteket ønsker for litteraturtilbudet i Finnmark.

BILDET: Finnmark fylkesbibliotek har besøk av elever fra Nesseby. Foto: Sonja Siltala

Finnmark fylkesbibliotek hadde besøk av elever fra Nesseby.  Foto: Sonja Siltala
Abonnement til 5. klasse og tilbud til 8. klasse og videregående skole

DKS Finnmark har tre litteraturturneer til 5. klassene i hele Finnmark. Dette kalles abonnement-tilbud: Skolene abonnerer på turnéene som vi lager, og aktørene reiser i en av tre regioner (øst, vest eller midt). På skoler med få elever per klassetrinn får alle elevene på mellomtrinnet være med når aktøren besøker skolen.

Fylkesbiblioteket lager «bestillingstilbud» til skolene for 8.klasse og videregående skole. Disse tilbudene bestilles av skoler, og forfatteren reiser til skolene som har bestilt tilbudet. Noen år lages det også litteraturturnéer til småtrinnet.

Gode litteraturprogram - kriterier

I planen for DKS Finnmark står det at i litteraturtilbudet er det det nære møtet, én klasse - én utøver, samt egenaktivitet for elevene som er i fokus. Aktørene besøker elevene på skolene. Elevene skal få en opplevelse de vil huske, møtet med litteratur i DKS skal skille seg ut fra en vanlig skoletime.

Det må være en god beskrivelse av litteraturproduksjonen i søknadsskjemaet. Dette vil bli brukt på DKS Finnmarks nettsider og i egen skoleinfo.

Litteraturproduksjonene skal:

· vare i en dobbelttime (90 minutter)

· inneholde elevaktivitet

· gi elevene lyst å lese/høre mer

Lærerens rolle i opplegget må presiseres, dessuten hva elevaktiviteten inneholder og om elevene skal ha lest eller gjort noe på forhånd.

Nordnorske forfattere oppfordres spesielt til å søke. Fylkesbiblioteket ønsker å vise fram flere gode nordnorske litteraturproduksjoner.

Tidligere har det vært forfattere som har reist med litteratur i Finnmark, men DKS åpner nå for en bredere definisjon av litteraturformidling.


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no