Resolusjon om sammenslåinga av Finnmark og Troms

Resolusjon fra medlemsmøte i Nordnorsk forfatterlag, 18. mars 2018

Nordnorsk forfatterlag støttes av de nordnorske fylkeskommunene, og står som et levende eksempel på et godt nordnorsk samarbeid.

Nordnorsk forfatterlag har i 45 år vært en regional organisasjon som knytter sammen nordnorske forfattere fra alle fylkene i nord.

Vi ser med uro på at det nå gjøres presses igjennom en sammenslåing av Finnmark og Toms, gjennom en uryddig prosess som nører opp under splittelse og konflikter mellom regioner og byer i landsdelen.

Nordnorsk forfatterlag vil be det norske Stortinget om å bidra til fortsatt å holde den nordnorske landsdelen sammen som en helhetlig region, der opinionen får anledning til å bli hørt.


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no