Ordkalotten 2017 - Tromsø internasjonale litteraturfestival med tema «Raseri»

Høstens litterære begivenhet i Tromsø, Ordkalotten formes denne høsten rundt temaet "Raseri". Festivalen utfolder seg i løpet av dagene 16. - 18. november 2017, halvannen måned seinere enn før: Arrangementet har tradisjonelt vært lagt til den første oktober-uka.
Ordkalotten litteraturfestival Tromsø

Festivalens kunstnerutvalg formulerer årets festivaltema med følgende ord:

"Syng, gudinne, om vreden som tok Peleiden Akillevs". Slik innledes Iliaden, og dermed den vestlige litteraturen. Og der begynner også Ordkalotten 2017, med aksentuering av sang og raseri. Det var noen strofer fra et dikt av Anne Bøe som ga ansporing til valg av årets tema. Hun skriver et sted i Frostdokumenter om soldaten som er "innestengt i raseriet". Bøe gjenåpner virkeligheta med stort språklig presisjonsnivå idet hun viser oss barnet og uskylden bak soldatens ansikt - og samtidig ruinene og skrekken som omgir ham og hans raseri.

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk forsøker i boka Vrede og tid (2006) å vise vredens betydning opp gjennom historien, samtidig som han slår et slag for å rehabilitere den menneskelige "primærimpuls". Ordkalotten ønsker å undersøke hvordan lynne og temperament kommer til uttrykk i skjønnlitteraturen som skrives i dag. For forfatterne skulle det være nok av impulser i samtida å respondere på, med biler som brenner i forstedene, klimakrise, flyktningestrøm, kvinnehat og nasjonal proteksjonisme. Svarer forfatterne på slike hendelser og tendenser med raseri? Er det en fruktbar vei; raseriet som slumrende, subversivt potensiale? Hvordan ser ei rasende skrift ut? Går forfatternes interesser i retning ei kollektiv kanalisering av raseriet (massenes) eller det private (individets)? Og hvis forfatterne ikke raser, hvis de er fremmed for Kong Lears harme i stormen - "Blow winds and crack your cheeks! Rage, blow, You cataracts and hurricanoes" - hva er det et uttrykk for?

Ordkalotten har god erfaring med å konfrontere våre gjestende forfattere med slike vidløftige spørsmål. Vi ønsker ikke å være en festival for boklanseringer, måten vi tar gjestene og vårt publikum på alvor på, er å legge opp til en festival som forplikter seg til festivaltematikken. I år ønsker vi å bygge et fundament tidlig i festivaluka med et miniseminar med utgangspunkt i Sloterdijks vredesbegrep. Sigurd Tenningen, forfatter og redaksjonsmedlem i Vagant, er vår innleder.

Barneprogram (Bang), poesislam og samarbeidsprogrammer med regionale og nasjonale aktører kommer i tillegg til hovedprogrammet. Følg med etterhvert som forfatternavnene og postene slippes, og sett av datoen 16 - 18 november!

______________________
Publisert 27.6.2017 av HKE


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no