undefined

Sametinget, Samisk forfatterforening (SGS) og Samisk kunstnerråd (SDR) setter nå i gang et forfatterstudie. Ønsket er at studiet skal rekruttere unge forfattere som skriver på samisk.

Målet er å rekruttere minst fem unge forfattere til det samlingsbaserte, to-årige studiet. Prosjektleder er Piia Susanna Juuso, mens Samisk forfatterforening har ansvaret for studiets faglige innhold.

Søknadsfrist er foreløpig ikke offentliggjort, men opptak vil skje etter vurdering av innsendt tekst.

Mer om studiet her: Samisk forfatterstudie

Publisert 4. februar 2015


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no