Nytt æresmedlem

Laila Stien (foto: Wikipedia) ble på vårt årsmøte utnevnt til nytt æresmedlem. Vi gratulerer!

Årsmøtet ble åpnet med ett minutts stillhet for Dag Skogheim og Eva Jensen, tidligere medlemmer av laget som gikk bort siste år.

Deretter opplesning ved nytt medlem Kjersti Bjørkmo.

Kine Hellebust ble takket av som leder av påtroppende leder Lill-Karin Nyland.
Æremedlem Liv Lundberg fikk en oppmerksomhet for sin lange innsats for nordnorsk litteratur som leder av Forfatterstudiet i Tromsø.

På årsmøtet ble det ellers diskutert framtidig strategi og aktiviteter for laget. (Protokoll og referat kommer)
Se neste sak, Glimt fra årsmøtet, for nye tillisvalgte.(Publisert 04.05.15. I. Liland)


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no