Nordnorsk forfatterlag inne i den nordnorske kulturavtalen 2018-2021

Gjennom den nordnorske kulturavtalen for perioden 2018-2021 er det nå klart at Nordnorsk forfatterlag (Nnf) fortsatt vil motta fylkeskommunalt tilskudd.
- Uten å få beholde tilskuddet fra de tre nordnorske fylkeskommunene ville Nnf ikke hatt mulighet til å drive noen form for aktivitet, verken rettet mot medlemmer eller et litteraturinteressert publikum i landsdelen.

BILDET: Kulturådene i Finnmark, Troms og Nordland presenterer Nordnorsk kulturavtale 2018-2021: Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark, Ingelin Noresjø (KrF) Nordland og Willy Ørnebakk (Ap) Troms. Foto: Nordland fylkeskommune

På nettstedet til Nordland fylkeskommune heter det at:
"Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har siden 1991 samarbeidet om felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Institusjonene i avtalen er noe kulturlivet i hele landsdelen har «eid» sammen. Avtalen har gitt en forutsigbarhet som er nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur. Samarbeidet har også bidratt til å gi nasjonal uttelling i forhold til økonomi og faglighet. Formålet med det nordnorske kultursamarbeidet er at det skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende og med høy kvalitet. Ønsket er at kulturlivet skal være en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og ha et internasjonalt perspektiv.

- Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet og sikret Den nordnorske kulturavtalen for en ny periode. Samarbeidet gjennom kulturavtalen er et viktig redskap for å sikre et godt kulturtilbud for alle innbyggerne i Nord-Norge, sier Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland. Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms presiserer at det har vært viktig å sikre et mangfold i avtalen.
- Derfor har avtalen i seg flere sjangre innen kunstfeltet, musikk, visuell kunst, samisk kultur, litteratur, dans, teater og film, sier han.

Nordland, Troms og Finnmark viderefører Den nordnorske kulturavtalen. Men vanskeligere økonomiske rammevilkår for fylkeskommunene får tydelige konsekvenser for kulturen i landsdelen. De tre fylkesrådene understreker at flere enn de som kom med i avtalen fyller målene og har et klart definert landsdelsoppdrag. De økonomiske rammene tillot derimot ikke flere inn i avtalen. Det enkelte fylke vil selv vurdere hvordan de ivaretar institusjoner som har gått ut av avtalen.
- Det har vært krevende forhandlinger, men vi har kommet til en enighet og er, tross trangere økonomiske rammer, stolte over mangfoldet i kulturlivet som representeres gjennom Den nordnorske kulturavtalen, oppsummerer Geir Ove Bakken (Ap), Finnmarks representant i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge."

Følgende institusjoner er med i avtalen for 2018 - 2021
Landsdelmusikerordningen i Nord-Norge, Nordnorsk Jazzsenter. Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK), Nordnorsk Opera- og symfoniorkester AS (NOSO), Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS), Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS), Festspillene i Nord-Norge (FINN), Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Pikene på broen, Dansearena nord, Det samiske Nasjonalteateret Beai vváš/ Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Filmfond Nord AS, Nordnorsk litteraturstrategi

Følgende kunstnerorganisasjoner mottar tilskudd gjennom Den nordnorske kulturavtalen
Nordnorsk forfatterlag, Norske Kunsthåndtverkere Nord-Norge, Nord-Norske Bildende Kunstnere, Forum for Nordnorske Dansekunstnere

Les avtalen:


___________________________
Publisert 26.5.2017 av HKE


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no