Nnf-uttalelse gav endring i kulturrådets retningslinjer

Uttalelse fra Nnf s årsmøte førte til endring i retningslinjene for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur!

- Kulturrådet er avhengig av tilbakemeldinger fra aktører for at innkjøpsordningene skal fungere best mulig etter formålet, samtidig som lover og regler for offentlig forvaltning må overholdes. Vi ser nå at punkt 5 har fått en formulering som ikke er helt korrekt, sier Arne Vestbø (bildet), leder for Seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne kulturformål i Norsk kulturråd.

Bakgrunnen for endringen er en uttalelse fra Nordnorsk forfatterlag der lagets årsmøte påpekte at det var uheldig at kulturrådet la en begrensning på hvilke forlag som kunne melde på bøker til innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. Nnf viste til retningslinjene for innkjøpsordningen, vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016. Punkt 5. 'Krav til søknaden: Norske forlag og utgivere som er registrert i Merverdiavgifts-registeret, kan søke om innkjøp.'

Nnf påpekte at en rekke forfattere gir ut bøker på egne eller andres mikro-forlag, uten at disse er MVA-registrert. I uttalelsen het det at: "Disse utgjør ikke en stor trussel for de store forlagene, med sine få utgivelser. For de små forlagene er det likevel en stor motivasjon å vite at de kan sende inn til innkjøpsordningen. Vi mener at kvalitetslitteratur også kan produseres av mikroforlag. Det er viktig at disse bøkene blir laget, og noen av disse er blitt innkjøpt. Som det nå er, mister vi denne muligheten til mangfold." Uttalelsen ble sendt til Norsk kulturråd og Den norske forleggerforening.

- Kravet om å stå i Merverdiavgiftregisteret følger automatisk for forlag som ønsker å få kjøpt inn en tittel både som trykt bok og e-bok. Siden innkjøp av parallellutgave (både trykt bok og e-bok) nå er standarden på innkjøpsordningen, ble formuleringen i punkt 5 tatt inn i 2015, med begrunnelse i at e-bøker ikke er unntatt fra kravet om MVA, påpeker seksjonslederen.

- Vi ser nå at dette kan få en uheldig konsekvens for de forlagene som eventuelt bare ønsker å gi ut trykt bok, som retningslinjene rent faktisk åpner for. I og med at det er momsfritak for trykte bøker i Norge, er ikke oppføring i Merverdiavgiftregisteret et krav Kulturrådet behøver å stille i disse tilfellene, sier Arne Vestbø, og føyer til:

- Vi vil endre og presisere punkt 5 i retningslinjene før søknadsfristen i september.


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no