Medlems-invitasjon til å bidra i Jubileums- Skarven 2017

Et 45-årsjubileumsmagasin for Nordnorsk forfatterlag.

Du som er medlem i Nordnorsk forfatterlag inviteres til å bidra med tekster til et 45-års-jubileumsmagasin med tema "Nord i verden".

Jubileums-Skarven med tema "Nord i verden" vil handle om nordområdene, sett fra vårt ståsted i nord: Hva er våre verdier og visjoner for landsdelen?

Ut over at vi har et samlende tema for magasinet, så kan du selv velge sjanger og skrivemåte etter ønske. Du må også gjerne sende med en god illustrasjon, et foto eller lignende.

Magasinet kommer ut i midten av november 2017. Utgivelsen symboliserer at det er 45 år siden nordnorske forfattere organiserte seg i sin egen, regionale interesseorganisasjon - noe som i sin tid ble sett på som separatisme av blant annet Martin Nag i Den norske Forfatterforening.

Jubileumsmagasinet er gitt navnet Skarven, etter et medlemsblad som gikk inn for ti år siden. Skarven er også Nnfs logo. Bladet redigeres av redaksjonsgruppe med medlemmer fra både nord og sør i regionen. Det er deadline for levering av bidrag den 11. september, og deretter velger redaksjonen ut bidrag som vil komme på trykk.

Bladet lanseres i midten av november. Bidragsyter får frieksemplar av bladet. Det vil være til salgs for den allmenne leser, og sendes i tillegg ut til hver av lagets ca. 130 medlemmer som jubileumsgave.

______________________
Publisert 3.7.2017 av HKE

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no