Husdramatikere søkes

HUSDRAMATIKERE: Dramatikkens hus tilbyr åtte husdramatikere teaterfaglige ressurser og prøverom i to år (2020-2021), samt et stipend på kr 200.000. Programmet favner dramatikere med forskjellig arbeidsmetodikk og sjangertilhørighet. Søkere må ha fått ett eller flere verk oppført i profesjonell sammenheng for å bli vurdert.


______________________
Publisert 29.1.2019 av HKE

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no