Glimt fra årsmøtet

Publ. 04.05.16 I. Liland. Alle foto: Eva Huseby
Det deltok 30 stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet, samt to observatører fra Vesterålen Litteraturlag.
Møtet ble dyktig ledet av Kjersti Kollbotn og Hildekat Eriksen.

Nye tillitsvalgte:

Nytt styre 2016: (Medlemmer av styret velges for to år. Leder og nestleder for ett år.)

Styreleder: Lill-Karin Nyland. (2015-2017) Foreslått som styreleder for perioden 2016-2017

Nestleder: Eva Huseby (2015-2017) Foreslått som nestleder for perioden 2016-2017

Styremedlem: Jan Tore Noreng. (2015-2017)

Styremedlem: Sylvi Liljegren. Stiller til gjenvalg. (2016-2018)

Styremedlem: Ane Grydeland. Foreslått som nytt styremedlem. (2016-2018)

Vara til styret. (Alle tre er på valg hvert år.)

1.Morten Wintervold. Stiller til gjenvalg. (2016-2017)

2. Ida Zagberg. Foreslått som ny vara. (2016-2017)

3. Henning Hovlid Wærp. Stiller til gjenvalg. (2016-2017)

Det litterære rådet: (Medlemmer velges for to år.)

Tove Myhre (2015-2017)

Eirik Skrede (2015-2017)

Gro Kaasen. Stiller til gjenvalg. (2016-2018)

Vara til rådet: (På valg hvert år) Sigrid Merete Hansen Stiller til gjenvalg. (2016-2017)

Valgkomiteen: (En toårsperiode har vært praktisert for valgkomitémedlemmene.)

1. Bjørn Stemland. (2016-2018) Foreslått som ny leder av valgkomitéen.

2. Kjersti Kollbotn. (2015-2017)

3: Hilde Kat. Eriksen. (2015-2017) Erstattes midt i perioden av Angelique Prick.Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no