Forfatterstipendet kan forsvinne i 2015

Nordnorsk forfatterlag har nylig fått melding om Nordland fylkes forfatterstipend kan bli kuttet til neste år. Fylkesrådet har nå levert budsjettforslag for 2015, og der er det foreslått å kutte ulike tilskuddsmidler med over en halv million.

Nordnorsk forfatterlag har i mange år vært jury for stipendet, på vegne av Nordland fylkeskommune, og stipendet har betydd mye for de forfatterne som har mottatt det. Budsjettforslaget vedtas endelig i begynnelsen av desember 2015.

Publisert 14.11.2014

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no