Nordnorsk forfatterlag i vekst

Nordnorsk forfatterlag blei stifta i august 1972, av ei gruppe på elleve forfattere som var samla på Kjerringøy i Nordland. I 2018 har laget oppnådd en medlemsmasse på 151 forfattere med tilknytning til Nord-Norge. For å lede organisasjonen valgte/gjenvalgte forfatterlagets årsmøte i mars 2018 et styre på fem personer. Dette er (fra høyre på bildet) Sylvi Inez Liljegren (leder), Gerd Bjørhovde, Eva Huseby (nestleder), Sylvi Jane Husebye og Dag Kajander. (Foto: Hilde Kat. Eriksen)

Det siste halvåret har laget fått en rekke nye medlemmer. Vårt nyeste medlem er Kjell Erling Bardal (f. 1951). Han bor i Sandnessjøen, debuterte som skjønnlitterær bok-forfatter i en alder av 63 år. Han var tidlig interessert i litteratur, men etter en aktiv skriveperiode i ung alder ble litteraturen ofret for en annen yrkeskarrieren. Han rakk like fullt å få med bidrag i Nordnorsk forfatterlags antologi «Nord-Norge i prosa og lyrikk» (1973). Da han ble pensjonist tok han opp den litterære tråden, og skreiv ferdig sin første roman, kriminalromanen «Et blått sjal av bly» (2014). I 2018 kom kriminalromanen «Portåpneren», som er innkjøpt i innkjøpsordningen for ny nosrk skjønnlitteratur. Han var også representert i antologien «Der veiene tar til» i 1999.

Therese Bakkevoll (f. 1975) har bakgrunn fra to år på Forfatterstudiet i Tromsø, samt diverse lause skrivekurs i regi av bl.a. Ordkalotten litteraturfestival og Norsk skuespillersenter gjennom fleire år. Hun er medlem av Stabburet skrivefellesskap og nestleder i Ordkalotten litteraturfestival, og hun var med i redaksjonen til Kuiper fra 2009 til 2015, da tidsskriftet blei lagt ned. Therese var representert i kollektivromanen «La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt» (2010), og i 2016 satte hun opp monologen «Ringside» på Rådstua Teaterhus, der hun sto for både manus og framføring. Therese er ellers en erfaren slampoet, med opplesinger i Norge og Danmark. I 2008 var hun norgesmester i poesislam. Therese jobber for tida med et roman-manus med arbeidstittel «Tallboy».

Inga Elisabeth Næss (f. 1940) har skrevet et tjuetalls skjønnlitterære og faglitterære bøker, mange av dem med tema fra Nord-Norge/Helgeland. Deler av året bor Inga på Vega, vintrene tilbringer hun i Trondheim. Hun har holdt skrivekurs for både lek og lærd og har vært på forfatterturneer i skolen. Inga har skrevet romaner, barnebøker, biografier, historie, dramatikk og lyrikk, og har mottatt mer enn en handfull stipend. I tillegg til å være frilansforfatter og kulturarbeider har hun vært prosjektleder for dokumentasjonsprosjekt Vegaøyan, og etablerer og daglig leder av E-huset ved Helgeland Museum (dokumentasjonssenter for tradisjonen med ærfugl som husdyr). Hun har også jobbet med utstillinger i ulike museum. Tidligere har hun arbeidet som pedagog i skoleverket og som journalist i avis og tidsskrift, i tillegg til jektedrift (mannskap, lærer og leder i Stiftelsen Pauline). Hun er medlem av Den Norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Trøndersk Forfatterlag. (Foto: Hilde Kat. Eriksen)

Arne O. Holm (f. 1956) er journalist og redaktør. Han har lang erfaring fra undersøkende journalistikk og redaksjonell ledelse. Han har vært redaktør av universitetsavisa Universitas i Oslo og ansatt i Dagbladet i 15 år, deretter som nyhetsredaktør i Dagens Næringsliv og som redaktør av Svalbardposten. Han også være tilknytta Brennpunkt-redaksjonen i NRK. Arne kommer fra Bodø i Nordland. Han er redaktør for nettavisen High North News, en nettbasert avis om og for nordområdene, og spesialrådgiver på Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Han er tildelt flere utmerkelser for god journalistikk, blant annet SKUP-prisen i 1992 og 1995, og Den store journalistprisen 1992.

Leif Magne Helgesen (f.1960) er teolog, prest og forfatter. Han har jobbet som prest i Tromsø, for Kirkens Bymisjon i Tønsberg og for Kirkens Nødhjelp på Balkan. I perioden 2006 - 2018 var han sokneprest på Svalbard.

ra oktober 2018 begynner han som ambulerende sjømannsprest for Øst-Asia og Midtøsten. Helgesen har forfattet og vært redaktør for flere bøker fra Balkan, Vestbredden og Svalbard. Han har også gitt ut to CD-er med Svalbard Kirkes Trio.

(Foto: Leif Jone Ølberg)

Per Kristian Olsen har publisert fem bøker, i tillegg til å være NRK-journalist. Den første i 1991, det var en litterær antologi han redigerte; "Å, eg veit meg eit land …" med tema Nord-Norge med bl.a. Nils-Aslak Valkeapää, Lars Saabye Christensen, Dag Skogheim, Liv Lundberg, Laila Stein, Arild Nyquist, Hans Kr. Eriksen, Toril Brekke, Eva Jensen, Ragnar Sandbæk, Roy Jakobsen m.fl. På Cappelen har han gitt ut "Det store popeventyret", en bandbiografi om the Pussycats. På samme forlag kom "Norsk Rocks historie" fra 2009, 400 sider historikk om Norsk rock fra Rocke-Pelle til Hank von Helvete. På NRK Aktivum gav han i 2010 ut "I Hamsuns fotspor". I 2019 kommer Per Kristian på Aschehoug med bok om tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Han har ellers deltatt i et par antologier, skrevet i aviser og tidsskrifter og årbøker og holdt en rekke foredrag.

Kirsten Margrethe Limstrand er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO) og jobber i øyeblikket med et nordnorsk prosjekt om utvandring fra Salten til Amerika rundt 1920. Hun skriver på en bok om dette, og planen er at boka "Nordlendinger i Brooklyn" skal utkomme på nyåret 2019. Kirsten er utdannet lærer fra Bergen Lærerhøgskole i 1967, med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø, hun er Dosent Emeritus i pedagogikk og tilsatt ved lærerutdanningen ved Nord Universitet. Forskningen hennes har i hovedsak vært rettet mot elevsamtaler og samarbeid mellom heim og skole, et felt hun har skrevet flere bøker og en rekke artikler og kronikker om. Hun er også en debattant i Avisa Nordland.

Gry Paulgaard (f. 1954) har studert samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og hun er dr. polit. og professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT. Hun har arbeidet med kultursosiologiske temaer knyttet til studier av globalisering, sted og tilhørighet, spesielt blant ungdom. Hun har også vært opptatt av å studere marginaliseringsprosesser blant ungdom med vekt på muligheter og fravær av muligheter for utdanning og arbeid ulike steder. Hun har publisert bøker og artikler om disse temaer. En av utgivelsene er «Rural Futures? Finding one's place within changing labour markets» (2012), redigert sammen med Unn-Doris Karlsen Bæck. Gry er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Rune Johansen (f. 1957) er sjøllært fotograf og fotokunstner. Han har fotografert siden 1976, og har vært representert ved en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Frem til 2003 hadde han sitt daglige virke som planlegger i Televerket. Rune har vært publisert i om lag 30 publikasjoner - alt fra tidsskrift til egne bokutgivelser. Boka «Hiv mannskjiten» er kommet i både norsk, engelsk og fransk utgave. Bildene hans er innkjøpt av en rekke offentlige institusjoner og kunstsamlinger. Han har hatt ikke mindre enn 42 separatutstillinger, har mottatt nærmere 20 stipend og tre priser. Rune er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Nord Norske Bildende Kunstnere og Norske Billedkunstnere.
(Foto: Forlaget PRESS)
Jahn Petter Johnsen (f. 1961) er utdanna fra Norges Fiskerihøgskole, ved Universitetet i Tromsø. Han er i dag professor i fiskeri- og oppdrettsforvaltning og organisering samme sted. Han har tidligere arbeidet i fiskerinæringa, i Fiskeridepartementet, i Norad og i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har også arbeidet som oppdragsforsker på Norsk senter for bygdeforskning. Jahn Petter har blant annet gitt ut boka «Fiskeren som forsvant» om endringer i fiskerinæring og kystsamfunn i Norge, «Fra bygd og fjord til kafébord?» sammen med Marit Husmo og «Kampen om plass på kysten» sammen med Bjørn Hersoug (red.). Han er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

(Foto: Hilde Kat. Eriksen)

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no