Flere nye medlemmer med i Nordnorsk forfatterlag

Våren og sommeren 2017 har Nordnorsk forfatterlag fått tre nye medlemmer: Vi ønsker Susanne Hætta (Vadsø), Paul Henry Pedersen (Tromsø) og Eva Marí Amundsen (Tromsø) velkommen i laget!

Susanne Hætta (f. 1975) er forfatter, fotograf, forlegger og kunstner i Finnmark. Hun kommer fra Alta og har en samfunnsvitenskapelig cand.mag. fra Universitetene i Tromsø og Bergen. Hætta har bakgrunn fra journalistikken og kommunikasjonsfaget. I 2017 ga hennes forlag Susannefoto forlag ut praktboken "Mari Moments - Mari Liibbat", der Hætta har fulgt Mari Boine med kameraet i nesten tre år. Tidligere har hun utgitt biografien "Utsi - veien ut av det kriminelle livet" på ČálliidLágádus/ForfatternesForlag (2015) og lettlestboken "Okta beaivii Ánniin" på Iđut forlag (2000). Den ble oversatt til sørsamisk noen år senere. I 2018 kommer det to bøker fra Hættas penn: en biografi om den norske modellen og skuespilleren Ingeborg Sørensen, samt en fotobasert kunstbok om den samiske kunstneren og poeten Synnøve Persen. (Foto: Per Heimly)

Eva Marí Amundsen (f. 1971) kommer fra Kjøllefjord i Finnmark, og bor i dag i Tromsø. Hun er utdannet lærer ved Høyskolen i Tromsø. Eva Marí skriver romaner, dikt, lyrikk, noveller og sangtekster. Hun har utgitt romanen «Under lyset» (Publica 2017) og har deltatt i antologien «Unik» med et dikt (ALEA 2017). (Foto: Privat)

Paul Henry Pedersen (f. 1946) har lærerutdanning, fra Tromsø lærerhøgskole 1967, og magistergrad i sosiologi Universitetet i Trondheim 1975. Han har forsket på barnehage- og grunnskole, demografi og arbeidsmarked, politikk og samisk forskning. Han har arbeidet ved blant annet Tromsø lærerhøgskole, NORUT Samfunnsforsking og Kvinne- og kjønnsforskning, Norges Arktiske universitet. Pedersen har publisert en rekke artikler og sakprosabøker, blant annet: Paul Pedersen og Asle Høgmo (2012): Sàpmi slår tilbake. Samiske revitaliserings og moderniseringsprosesser i siste generasjon. Karasjok, Forfatternes forlag.Paul Pedersen & Torill Nyseth: Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie. Tidsskriftet Ottar, 295 s.49-56. Paul Pedersen & Torill Nyseth (2015): City-Saami. Same i byen eller bysame? Skandinaviske byer i et samisk perspektiv. Forfatternes Forlag, Karasjok.(Foto: Eirik Mikkelsen)Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no