Bransjeseminar for forfattere

Bransjeseminar Litteratur, Tromsø

Den 15. og 16. november 2017 arrangerer Norsk Forfattersentrum Nord-Norge og Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival et bransjeseminar i Tromsø, i forkant av Ordkalott-festivalen. Arrangørene samarbeider med Innovasjon Norge- Det er det også mulig å delta på Innovasjon Norges Xn-program 14. november, som vil ha innslag fra litteraturfeltet (Xn-programmet er foreløpig ikke sluppet).

Ordkalotten åpner 16. november, så dette er en flott mulighet for tilreisende til å få med seg deler av, eller hele festivalen, med sterke nordiske innslag fra Athena Farrokhzad, Carsten Jensen, Theis Ørntoft og Johan Jönson. Programmet finner du her!

Påmeldingsfrist for bransjeseminaret var 17. oktober.

PROGRAM FOR BRANSJESEMINARET

Onsdag 15. november er seminaret på Studentsamfunnet Driv. Seminaret starter med lunsj kl. 13.00.

Etter lunsj, kl. 14.00, vil Eirik Ingebrigtsen innlede om forfatteres økonomiske vilkår og arbeidssituasjon anno 2017. Deretter vil Knut Perander og Bjørn Eirik Olsen gi et innblikk i hvordan forfattere kan dra nytte av Innovasjon Norge og SNN kulturnæringsstiftelsen.

Klokka 15.00 dreier det seg om "Frankfurt 2019". I 2019 er Norge gjesteland på den store, internasjonale bokmessa i Frankfurt, og NORLA (Senter for norsk litteratur i utlandet) leder prosjektarbeidet.

Programposten klokka 15.30 handler om publikumsutvikling, synliggjøring: Forlags, festivalers og medias rolle.
Skjønnlitteraturen har høy status, og kan løfte frem temaer av stor betydning for folks liv, som ellers ikke får plass i den offentlige samtalen. Hvordan utnytter festivalene dette i forhold til media, for å skape oppmerksomhet om seg selv og forfatterne? Hvordan jobber forlag i forhold til festivaler og media for å synliggjøre sine forfattere? Med: Patrik Tornéus fra Littfest Umeå, Bjørn Aagenæs (Kolon forlag), Kulturredaktør Nordlys/iTromsø, Anita Overelv (Hamsundagene). Moderator: Jan Tore Noreng

Klokka 16.30 er seminartema "Retten til Ord og bok", en debatt om vilkårene for samisk bokproduksjon. Med: John Trygve Solbakk (forlegger og forfatter), Synnøve Persen, (forfatter), Emma Margret Skåden (Sametinget). Samtaleleder: Lill-Tove Fredriksen (UiT).

Middag for deltakere klokka 19.00!

Klokka 21.00 Forestilling: Soft Manifesto, på Råsdstua Teaterhus

(Bildet: Cafeen på Driv. Foto: Daniel Lilleeng)

Torsdag den 16. november er dag to av bransjeseminaret. Lokale for seminardagen vil bli annonsert seinere.

Klokka 09.00 er det Litteratursatsing i kulturpolitikken som står på programmet. Her vil Anne Oterholm, nestleder i Rådet, Norsk Kulturfond innlede. Så blir det debatt om Nordnorsk Litteraturstrategi, med: Sunniva Knutsen (Finnmark fylkesbibliotek, arbeidsgruppen for Nordnorsk litteraturstrategi), Sigrid Ina Simonsen (fylkesråd for kultur i Troms). Representant fra Nordland. Moderator: Endre Lund Eriksen

Klokka 10:00 er det "DKS-peptalk". Den Kulturelle Skolesekken er en stor oppdragsgiver. En DKS-turné kan gjøre et stort tilskudd til forfatterøkonomien og skaper kontakt mellom forfatter og et ungt publikum. Her kan man få lære om hva som menes med «produksjon», hva ønsker fylkene, hvordan skrive en god søknad osv? Med: Trine Mellem (Troms fylkesbibliotek), Sissel Kristensen (Norsk Forfattersentrum/Litteraturbruket) Jan Tore Noreng (forfatter).

Etter bransjeseminaret starter Ordkalotten - Tromsø internasjonale litteraturfestival.

12.00: Ferske bøker, Tromsø bibliotek
17.00: Åpning Ordkalotten, Tromsø bibliotek
---

En deltakeravgift på kr. 500,- dekker lunsj begge dager, middag onsdag, overnatting fra onsdag til torsdag og inngang på forestillingen Soft Manifesto. I tillegg får deltakerne rabatt på festivalbilletter/festivalpass.

Bindende påmelding til bransjeseminaret var innen 17. oktober til ingvild.holvik@forfattersentrum.no. (Husk å gi beskjed om du trenger hotellrom!)


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no