Boklansering - "Ravnenes kamp/ Garjjáid gižžu" av Aino Hivand

Aino Hivands nye barnebok lanseres under Riddu Riđđu -festivalen i Manndalen lørdag 16. juli kl 12
i Troms fylkesbibliotek

Mánáidgirjji almmuheapme Riddu Riđđu -festiválas Olmmáivákkis lávvardaga 16.7. 2016 dii 12
Rommsa fylkkagirjerájus

Ravnenes kamp er en tospråklig barnebok. Den tar opp
språk- og identitetsproblematikk gjennom en fortelling
om ravner fra de to stedene Skare og Vyen. Vyen-ravnene
fremstilles som de undertrykte og sårbare. Gjennom
deres hverdagsliv generelt og denne historien
spesielt, følger vi ravnefamilienes kamp for å ta tilbake
sine rettigheter.

Boka er rikt illustrert i et lødig fargespekter. Tekst og
illustrasjoner av Aino Hivand. Aino Hivand (f.1947)
er samisk billedkunstner, forfatter og kunstterapeut,
opprinnelig fra Sør-Varanger, men bor nå i Manndalen.
Dette er hennes fjerde bok.

For anmeldereksemplar og annen informasjon:
Kontakt forlegger Rauni Magga Lukkari,
tel. +47 997 964 30, gollegiella@online.no,
Aino Hivand tel. +47 95 44 88 72
www.facebook.com/Gollegiella


Garjjáid gižžu lea guovttegielat mánáidgirji. Čalmmustahttá
giella- ja gullevašvuođaproblematihka
muitalusain garjjáin mat bohtet Skare- ja Vyen-
nammásaš báikkiin. Vyen-garjját
govviduvvojit dakkárin mat leat
vealahuvvon ja hearkkit. Sin árgabeaivveeallimis,
ja dán muitalusas erenoamážit,
čuovvut garjjáveagaid
gičču máhcahit vuoigatvuođaideaset.

Girji lea ivdnájit ja valjit hervejuvvon. Teavstta ja govaid
lea Aino Hivand hábmen. Aino Hivand (r. 1947) lea
dáiddár ja girječálli Mátta-Várjjagis eret. Orru dál Olmmáivákkis.
Girji lea Aino Hivand njealját mánáidgirji.

Almmuhusgirjjiid diŋgojumit ja lassidieđut:
Gollegiella lágádus, Rauni Magga Lukkari,
tel. +47 997 964 30, gollegiella@online.no,
Aino Hivand tel. +47 95 44 88 72
www.facebook.com/Gollegiella

Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no