Barne - og ungdomsbokdagan i Bodø 26.-29. oktober 2016

BARNE- OG UNGDOMSBOKDAGAN I BODØ
er dagene for lesing. lytting, undring, opplevelse og glede
- med boka i sentrum.

Alle arrangement er gratis, og foregår i Stormen bibliotek.
Først til mølla-prinsippet gjelder både for skoleklasser og privatpersoner.

På hjemmesidene og facebook finner du alt du vil vite om BUbiB -16

Hjemmesiden heter: https://barnebokdagan.wordpress.com/

Facebook-link: http://facebook.com/barnebokdagan/

E-post for billettbestilling: barnebokdagan@gmail.com


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no