Årsmøteuttalelse: - Uheldig begrensning for småforlag

Uttalelse fra Nordnorsk forfatterlags årsmøte 2017

"Vi viser til retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur, vedtatt av Norsk kulturråd 15.12.2016. Punkt 5. 'Krav til søknaden: Norske forlag og utgivere som er registrert i Merverdiavgifts-registeret, kan søke om innkjøp.'

Årsmøtet i Nordnorsk forfatterlag synes det er uheldig at man legger en begrensning på hvilke forlag som kan melde på bøker til innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. En rekke forfattere gir ut sine bøker på egne eller andres mikro-forlag. Disse utgjør ikke en stor trussel for de store forlagene, med sine få utgivelser. For de små forlagene er det likevel en stor motivasjon å vite at de kan sende inn til innkjøpsordningen. Vi mener at kvalitetslitteratur også kan produseres av mikroforlag. Det er viktig at disse bøkene blir laget, og noen av disse er blitt innkjøpt. Som det nå er, mister vi denne muligheten til mangfold."


Uttalelsen er sendt Norsk kulturråd og Den norske forleggerforening, samt media

______________________

Publisert 8.6.2017 av HKE


Gå til www.nordnorskforfatterlag.noGå til www.nordnorskforfatterlag.no