Ellen Thorsdalen lanserer «Krigen og lengselens galskap»

Ellen Thorsdalen lanserer sin nye roman, «Krigen og lengselens galskap» på Tromsø bibliotek onsdag 7. oktober kl. 17-18.30. Det blir bokbad med Jan Oscar Bodøgaard som samtalepartner.  

Om boka

Den samiske småbrukerfamilien som vi møtte i Thorsdalens forrige bok, «Mors døtre», står i «Krigen og lengselens galskap» overfor nye utfordringer, samtidig som fortida tynger. For hva var det egentlig som skjedde da mora døde? Familiens voksne døtre sliter i ekteskap og i forholdet til menn, og det blir ikke bedre da tyske soldater kommer nordover etter det tyske angrepet mot Norge i 1940. Mens eldstesønnen får innkalling til å slutte seg til de norske styrkene ved Narvik, blir kvinnenes møte med de unge tyske soldatene av en ganske annen karakter. På skolen opplever Oskar hvordan kameraten Nils får gjennomgå når de norske ordene stokker seg, for læreren er streng i sin fornorskningsiver, og sparer ikke på skjellsord og ørefiker. På garden sliter Signy med fjøsstellet, samtidig som hun bærer på en drøm: bekymringsløst kunne fare avsted på ski gjennom skogen. Hva som skjer da hun endelig lykkes med å skaffe seg ski?

Thorsdalen gir en god fremstilling av læstadiansk moral i sin beskrivelse av farens reaksjon, heter det i pressemeldinga fra forlaget. Signy er i det hele en sentral person i «Krigen og lengselens galskap», som da også slutter med hennes dramatiske flukt fra garden. «Krigen og lengselens galskap» setter spørsmål rundt moral og etnisitet under debatt på en spennende og medrivende måte. I forlagets pressemelding heter det også at Thorsdalen innsiktsfullt og empatisk tar opp temaer som det har vært lite fokus på, som den dobbelte utfordring unge kvinner sto overfor, både å være «gode nordmenn» og samtidig legge bånd på varme følelser som kunne oppstå. De sier også at som «Mors døtre» burde også «Krigen og lengselens galskap» være pensum for Sannhets- og forsonings­kommisjonen.

Om forfatteren

Ellen Torsdalen, født i 1951 i Skibotn i Nord Troms, er bosatt i Grimstad kommune. Faren kunne kvensk, moren samisk, søskenflokken lærte norsk. Hun tok realistutdannelse, senere tok hun logopedi. Tidligere har hun gitt ut «Gunnhild og kjempetorsken» (2002), «Stiletthælen som knakk» (2008) og «Mors døtre» (2018).

Arrangører er ČálliidLágádus – ForfatternesForlag og Tromsø bibliotek og byarkiv