CD fra Malvin Skulbru: Et håp å stekke seg etter

"Forsvar håpet" er blitt en musikalsk reise i Hanne Agas (bildet) poesi. Samtidig føles det som om Malvin Skulbrus gode musikalske venner har hatt et blikk på Malvins sorg og også tolket diktene i lys av den. Jeg tror det har bidratt til å fremkalle den helt egne opphøyde nerven i de til sammen 13 musikkstykkene, skriver Per Kristian Olsen.

CD: Malvin Skulbru: «Forsvar håpet. Ein hyllest til minne om Hanne Aga», Steinbeat Records

Tekst: Per Kristian Olsen

 

Lyrikeren Hanne Aga døde for snart tre år siden. Hennes ektemann, forfatter, billedkunstner, soloartist og Boknakar Malvin Skulbru har siden sørget dypt. Mange som kjenner Malvin var en stund bekymret over om han skulle bli borte i sorgen. Så viser det seg at Malvin har vært enestående modig og laget CD-en «Forsvar håpet – ein hyllest til minne om Hanne Aga og hennar unike poetiske univers».

Den inneholder noe av den aller fineste og mest inspirerende musikken jeg har hørt på lenge.

CD-en er blitt til ved at Malvin Skulbru spurte musikerne og komponistene Bernt Simen Lund, boknakarkollega Pål Thorstensen, Daniel Svendsen, Terje Øverås og den svensk/tyske folkemusikeren Alban Faust om de ville komponere musikk til Hanne Agas dikt.

Alle sa ja. De leste Agas bøker og plukket ut dikt de ville sette melodi til. Resultatet er blitt en musikalsk reise i Hanne Agas poesi. Samtidig føles det som om Malvins gode musikalske venner også har hatt et blikk på hans sorg og også tolket diktene i lys av den. Jeg tror det har bidratt til å fremkalle den helt egne opphøyde nerven i de til sammen 13 musikkstykkene. Som i Agas poesi er dette musikk på liv og død. Her er høytidsstemte salmeinspirerte toner og friere form i retning av elektronika. Spilt på fioliner, banjo, klarinett, nyckelharpe, synther og mye mer. Her er musikalsk presisjon og sprudlende overskudd. Pål Thorstensen stiller i melodien «Presis overalt» med humor, som om han vil understreke at sorgen også har rom for latter. Hans «Hard, klar rose» for kor er avsindig vakker. Den tror jeg må bli en favoritt på repertoaret til kor over hele landet i årene fremover.

Også Malvin Skulbrus egen tolkning og variasjoner over «Det hev ei rose sprunge» i samarbeid med Daniel Svendsen, laget til diktet «Utan bevis» har en egen nerve. «Bror sorg» av Alban Faust er mektig, spilt på den svenske nyckelharpa. Man kan kanskje innvende at det kunne vært jobbet mer med produksjonen på plata, men dette er en plate satt sammen på dugnad uten penger. Alle har stilt opp gratis for Malvin Skulbru og Hanne Aga. Det som måtte mangle i produksjonen tas igjen i nerven i komposisjonene og fremføringene. Det er denne nerven jeg fester meg ved.

Hilde K. Eriksen som har skrevet innsiktsfullt om Hanne Agas forfatterskap innleder sin masteroppgave over hennes poesi med et sitat fra «Bror sorg» som summerer opp en hovedlinje i Agas forfatterskap:

«Søster Ellen, lyset er det eg vil dikte, men eg Karin, ligg ved foten av et brennande fjell og har fått svidd inn eit stort mørker.»

Sitatet er velvalgt fordi det peker på at i Hanne Agas poesi er en av de sentrale tematikkene de motsetningene og de motstridende følelsene som vi alle strir med: Mellom godt og vondt, ondskap og medmenneskelighet, sorg og glede, rett og galt, lys og mørke, både i forhold mellom enkeltmennesker, men også mellom folk, i politikk og ikke minst i spørsmål om makt og avmakt. Dernest er Aga på jakt etter det språket som kan uttrykke og kaste lys over motsetningene. Hun er på jakt etter erkjennelse.

De 13 musikkstykkene på CD-en, som er komponistenes utforskning av Hanne Agas poesi, er samtidig ikke bare en utforsking av Malvin Skulbrus sorg, men rommer også noe allment, den sorg vi alle sannsynligvis alle har kjent på, eller som vi før eller siden vil komme til å kjenne på, hver på vår måte.

Mest av alt griper CD-en så sterkt fordi den i minne om avdøde Hanne Aga er et stort ja til livet. Den underliggende tone viser at ut av sorg kan håp og til og med glede fødes og bekrefte livet. Med tittelen «Forsvar håpet», fra en av Hanne Agas diktsamlinger, blir CD-en et stort felles livgivende budskap fra både Hanna Aga og Malvin Skulbru og musikerne og komponistene.

CD-en innledes og avsluttes med Hanne Agas egen opplesning. Vi får høre hvordan hun med sin kraftfulle og bestemte, men likevel myke åpne stemme leser fra «Forsvar håpet»:

«Vi nærmar oss / Det einaste av poetisk verdi / Bit klor / Gråt le / Blø /Skriv på muren / Om dagen: / Snu deg mot tavla / Peik på orda / Forsvar håpet / Før kulene når deg /

Håpet i hendene dine / Som du breier over ongen din / Håpet i reinmosen og den knuste maskinen / Håpet i lauvtrea om våren / Håpet i dei tomme tortursalane / Håpet i skrifta på veggen.»

Lørdag 13. november hadde Nordnorsk forfatterlag en programpost i samarbeid med Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival med fokus på forfatterskapet til poeten Hanne Aga (1947-2019).